Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Digitala insatser för stegvis vård på Första linjen

Digitala insatser för stegvis vård på Första linjen Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 11:30 - 12:00 A6

Föreläsare: Marie Werner, Tove Ahremark

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

För att öka tillgängligheten och ge invånarna i Skåne jämlik vård har Bup Första linjen byggt digitala insatser enligt en modell för stegvis vård. Insatser som erbjuds är bland annat digitala grupper och internetprogram för psykoedukation och behandling. Den stegvisa vården kommer att exemplifieras utifrån kliniska exempel.

Ämne

Psykisk ohälsa

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Utbildning (utbildningsbevis)
Välfärdsutveckling

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Marie Werner

Marie Werner Föreläsare

Enhetschef Regionala enheten, Bup Skåne
Region Skåne

Enhetschef Första linjen Lund

Profilbild för Tove Ahremark

Tove Ahremark Föreläsare

Region Skåne

Psykolog i Bup Skånes nystartade Digitala team, Regionala enheten.