Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Datadriven rehabilitering, nu på riktigt!

Datadriven rehabilitering, nu på riktigt! Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 A6

Föreläsare: Johan Ellegård, Sören Meelby, Victor Stenberg

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

På Capio Rehab Orust har ett tremånaders pilotprojekt körts med virtual reality (VR) för rehabilitering av smärttillstånd i nacke och huvud. Johan Ellegård, verksamhetschef och Victor Stenberg, fysioterapeut har med hjälp från Ramsay Santé Innovationshub och dess samarbetspartner Curest implementerat en datadriven rehabiliteringsprocess med stor success. Victor som till vardags hjälper patienter med exempelvis nackskador har aldrig sett något liknande. Patienterna är supernöjda och engagerade och jag som fysioterapeut får med hjälp av VR-headset en ocean av data som möjliggör en kvalitativ och datadriven rehabilitering, att den dessutom är mycket roligare än den traditionella behandlingen hjälper självklart också. Victor och Johan delar med sig av hur Capio Rehab Orust arbetar med data, tekniken och varför patienterna tycker det är så otroligt roligt samtidigt som de alla blivit mycket bättre. 

Mätmetoderna blir mycket bättre med VR

Victor är inte bara imponerad av rehabiliteringsmöjligheterna med hjälp av VR, utan också den revolutionerade möjligheten det ger till mer exakta mätmetoder när de undersöker patienterna.

– Med VR-headsetet går det att mäta proprioception med glasögonen, vilket innebär hur en kroppsdel är positionerad och rör sig. Detta har man inte haft möjlighet att mäta tidigare i klinisk verksamhet. Men med VR-glasögonen kan man mäta och åskådliggöra rörelsekvalitet och följa om en rörelse är hackig eller inte, vilket ger värdefull information för behandlaren, säger Victor Stenberg.

Eftersom mätmetoderna är många och kvalitativa, kommer pilotprojektet följas upp på flera sätt. Kvantitativa data om rörelseomfång, proprioception och rörelsekvalitet kommer följas i portalen och kompletteras med symptomskattningar av huvudvärk, yrsel och illamående. Detsamma gäller Neck Disability Index – NDI – efter sex och tolv veckor. Även användarupplevelsen för patient och behandlare ska utvärderas tillsammans med tidrapportering för processen. 

Vilka fördelar erbjuder rehabilitering via VR

  1. Rörlighet: VR används för att öka patientens rörlighet och styrka genom att erbjuda interaktiva övningar och spel som är anpassade för patientens skada.

  2. Smärtlindring: VR används för att distrahera patienten från smärta genom att erbjuda avkopplande och lugnande miljöer, rädsla för smärta är ofta förekommande för patientgruppen med nackskador.

  3. Ökad motivation: VR gör rehabiliteringsövningarna mer intressanta och engagerande för patienten, vilket kraftigt ökar motivationen för att fortsätta med att utföra övningarna.

  4. Datadriven rehabilitering: VR används för att förbättra kommunikationen mellan fysioterapeut och patient, genom att grafiskt visa patientens rörlighet och den omedelbara förbättringen av hens rörelsemönster.

  5. Tydlig behandlingsplan: VR och dess program är utformat för att patienten enkelt kan se och förstå den individuella behandlingsplanen. 

Ämne

Rehabilitering och habilitering

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Innovativ/forskning
Appar
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Johan Ellegård

Johan Ellegård Föreläsare

Verksamhetschef
Capio

Profilbild för Sören Meelby

Sören Meelby Föreläsare

Business Innovation Director
Capio

Profilbild för Victor Stenberg

Victor Stenberg Föreläsare

Fysioterapeut
Capio

Kliniskt verksam fysioterapeut med ett brinnande intresse för innovation och verksamhetsutveckling.