Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Digital Infrastruktur Sverige - Panelsamtal – Vad kan vi göra här och nu?

Digital Infrastruktur Sverige - Panelsamtal – Vad kan vi göra här och nu? Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 11:40 - 12:15 .F-Expo

Moderator: Max Herulf
Paneldeltagare: Anna Eriksson, Gunilla Nordlöf, Karin Looström Muth, Markus Lingman, Patrik Sundström, Peter Arrhenius

Spår: Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige


Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Max Herulf

Max Herulf Moderator

Chefsläkare
E-hälsomyndigheten

Profilbild för Anna Eriksson

Anna Eriksson Paneldeltagare

Generaldirektör
Myndigheten för digital förvaltning , DIGG

Anna har lång erfarenhet av digitalisering från både privat och offentlig sektor, inom allt från IT-drift till styrning. Hon har varit med att starta myndigheten Digg som ska stödja och samordna digitalisering i offentlig förvaltning så att den blir mer ändamålsenlig och effektiv. Digg har sedan starten 2018 arbetat för en mer samordnad, effektiv och säker digital infrastruktur som grundsten för offentlig sektors digitaliering.

Profilbild för Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf Paneldeltagare

Generaldirektör
E-hälsomyndigheten

Gunilla Nordlöf, civilekonom på Stockholms universitet och Linköpings universitet, har en lång erfarenhet från ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor, med fokus på digitalisering. Hon har en bakgrund som chef i staten, både på regeringskansliet och på andra myndigheter, senast som generaldirektör på Tillväxtverket.

Profilbild för Karin Looström Muth

Karin Looström Muth Paneldeltagare

Hälso och sjukvårdsutvecklingsdirektör
VGR

Hälso och sjukvårds utvecklingsdirektör i VGR sedan 1 oktober 2022. Ansvarar för att ta fram och genomföra långsiktiga strategier och planer för vården i Västra Götaland. Omställningen till nära vård är en nyckel fråga framåt och digitalisering och hälsofrämjandearbetet är bland våra viktigaste verktyg när vi ställer om.

Profilbild för Markus Lingman

Markus Lingman Paneldeltagare

Strateg
Hallands Sjukhus

Markus Lingman är överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus. Han är även anknuten forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborg samt adjungerad professor i medicin vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Markus har en klinisk bakgrund inom kardiolog och har under det senaste decenniet arbetat som chef inom vården. Markus forskning är inriktad på precisionssjukvård med tillämpad AI samt på resursutnyttjande med fokus på att göra vården mer faktabaserad genom att bland annat nyttiggöra den data som finns – Informationsdriven vård. 2020 blev han utnämnd till årets AI-svensk för sitt arbete och under 2021 publicerades En handbok för informationsdriven vård där Markus är initiativtagare och huvudförfattare. En handbok för informationsdriven vård beskriver tekniska, ledningsmässiga och hälsoekonomiska aspekter av att skapa ett patientcentrerat datadrivet vårdekosystem.

Profilbild för Patrik Sundström

Patrik Sundström Paneldeltagare

Peter Arrhenius Paneldeltagare