Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Komplex implementering av ny teknik och nya arbetssätt, från pilot till breddinförande i hela Region Stockholm.

Komplex implementering av ny teknik och nya arbetssätt, från pilot till breddinförande i hela Region Stockholm. Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 10:45 F1

Föreläsare: Elinor Nemlander

Spår: Av kliniker, för kliniker

Malignt melanom är den farligaste formen av hudcancer och dödar ca 500 personer i Sverige varje år. Det är också den enda cancern som potentiellt kan botas på en vårdcentral. Teledermatoskopi är en ny metod där patienten kan få nytta av hudspecialisters erfarenhet direkt på Vårdcentralen. Arbetsmetoden tidigarelägger korrekt diagnostik, förkortar tiden till operation och skapar trygghet för patienterna. Den förbättrar även kunskapen i vården och minskar andelen ”onödiga operationer”. Teledermatoskopiprojektet startades som ett litet pilotprojekt i Region Stockholm 2015 och har sedan validerats i ett större valideringsprojekt. I maj 2021 inleddes ett breddinförande av arbetssättet och tekniken på regionens samtliga 240 vårdcentraler oavsett driftsform vilket avslutades sista februari 2023. Breddinförandet berör inte bara flera organisationer i vården och påverkar deras arbetssätt, det berör i allra högsta grad även flera vårdavtal och systemförvaltningsorganisationen. Få tal del av erfarenheter och lärdomar av detta komplexa breddinförande och projektgruppens tankar framåt.


Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Innovativ/forskning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Elinor Nemlander

Elinor Nemlander Föreläsare

Specialist i allmänmedicin
Akademiskt Primärvårdscentrum och Regionalt Cancer Centrum Stockholm-Gotland

Jag arbetar som distriktsläkare och brinner för en välfungerande primärvård. Sedan 2017 har jag arbetat deltid med vårdutveckling inom cancerfrågor, med särskilt fokus på tidig cancerupptäckt genom användning av tekniker som teledermatoskopi. Jag är också en doktorand vid Karolinska Institutet sedan 2020. Jag arbetar för att bidra till en bättre vård för våra patienter.