Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Från idé till användning

Från idé till användning Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 12:15 F6

Talare: Lena Björk
Moderatorer: Karin Gårdmark Östh, Thomas Ekelund
Paneldeltagare: Fredrik Koffner, Karin Looström Muth, Lena Strömberg, Magnus Bergström

Spår: Regelverk och juridik

Utvecklingen går snabbt och inom IT finns många små aktörer med fantastiska idéer. Samtidigt finns ett omfattande regelverk som ska säkerställa att programvaran är patientsäker.

Hur kan vi aktörer inom hälso- och sjukvården samarbeta för att nya programvaror ska komma ut i användning snabbt samtidigt som de är säkra för patienterna och uppfyller de gällande regelverken?

Inledning av Läkemedelsverket följt av paneldiskussion mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården.

Ämne

Innovation

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Patientsäkerhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Lena Björk

Lena Björk Talare

Direktör
Läkemedelsverket

Direktör VO Tillsyn, Läkemedelsverket

Profilbild för Karin Gårdmark Östh

Karin Gårdmark Östh Moderator

Läkemedelsverket

Karin Gårdmark Östh är disputerad apotekare och arbetar strategiskt med e-hälsa och kunskapsstyrning på Läkemedelsverket, LV. Karin är ordförande i LV:s interna e-hälsogrupp.

Thomas Ekelund Moderator

Läkemedelsverket

Profilbild för Fredrik Koffner

Fredrik Koffner Paneldeltagare

Cuviva

Profilbild för Karin Looström Muth

Karin Looström Muth Paneldeltagare

Hälso och sjukvårdsutvecklingsdirektör
VGR

Hälso och sjukvårds utvecklingsdirektör i VGR sedan 1 oktober 2022. Ansvarar för att ta fram och genomföra långsiktiga strategier och planer för vården i Västra Götaland. Omställningen till nära vård är en nyckel fråga framåt och digitalisering och hälsofrämjandearbetet är bland våra viktigaste verktyg när vi ställer om.

Profilbild för Lena Strömberg

Lena Strömberg Paneldeltagare

Medtech4Health

Magnus Bergström Paneldeltagare

IT- och informationssäkerhetsspecialist
Integritetsskyddsmyndigheten