Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Kollektiv digitalisering – Säg nej till centralisering

Kollektiv digitalisering – Säg nej till centralisering Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:00 A2

Föreläsare: Tomas Lindroth

Spår: Välfärdsteknik

Centralisering är inte lösningen. Den svenska förvaltningsmodellen bygger på ett decentraliserat mandat att leverera välfärd till sina invånare. Kollektiv digitalisering tar sin utgångspunkt i denna decentralisering och bygger på idén att aktörer inom offentlig sektor samverkar kring sina respektive specialiteter. Det är inte centrala, specialiserade, statliga myndigheter som står för utförandet och således kommer de över tid ha svårt att stötta utveckling. I kollektiv digitalisering samverkar kommuner, regioner och myndigheter med varandra genom operativt utbyte. Föreläsningen problematiserar centralisering och visar hur kommunerna Ånge och Sundsvall är en pionjär inom kollektiv digitalisering.

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Övrigt

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Tomas Lindroth

Tomas Lindroth Föreläsare

Lektor
Göteborgs universitet

Tomas Lindroth är lektor i Informatik vid Göteborgs universitet. Han leder Sveriges största forskargrupp inom Informatik med fokus på samhällets digitalisering. Som medgrundare till forskningskonsortiet Digital Förvaltning viger Tomas sitt forskningsfokus till offentlig sektors digitalisering. Målsättningen är att främja ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor.