Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för När ingen längre dör av cancer

När ingen längre dör av cancer Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 11:15 - 12:00 F-Expo

Föreläsare: Anders Ekholm, Ina Caesar

Spår: Införande / Förändringsledning

Var tredje person i Sverige drabbas någon gång under sitt liv av cancer. Forskning och behandlingar mot cancer har på senare tid tagit stora steg framåt. Många cancerformer går idag att bota eller omvandla till kroniska diagnoser. Nollvision cancer är ett Vinnovafinansierat projekt för att driva på och utveckla insatser så att ingen i framtiden skall behöva dö av cancer. Initiativet fokuserar på förebyggande åtgärder, bättre och snabbare diagnostik, bättre behandlingar och rehab som ger friskare patienter. Vi behöver ökad forskning och ett bättre organiserat vårdsystem med ett mer patientcentrerad fokus och som utnyttjar vårdens resurser smartare. Vad behöver göras för att minska cancerdödligheten? Vad krävs för att halvera dödligheten? Seminariet bygger på simuleringar gjorda av IHI och en essä från Institutet för Framtidsstudier om morgondagens cancervård.
Ämne

Framtidens omsorg och vård

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Test/validering
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Anders Ekholm

Anders Ekholm Föreläsare

Senior Rådgivare
Institutet för Framtidsstudier

Anders Ekholm är nationalekonom och blev 2013 vVD, men numera senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier och har en bred erfarenhet från Regeringskansliet där han arbetat med kvantitativ nationalekonomi och har bla varit analyschef på Socialdepartementet men även arbetat på Finans-, Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen. Han har bland annat arbetat med utveckling av och analyser med mikrosimuleringsmodeller, bland annat med demografi, hälsa, arbetsmarknad, utbildning, skatter och transfereringar. Anders har även varit Analysdirektör på Inspektionen för vård och omsorg.

Profilbild för Ina Caesar

Ina Caesar Föreläsare

PhD
Ekholm Caesar AB, Institutet för Framtidsstudier

Ina Caesar har arbetat som hjärnforskare i ungefär tio år, både i Sverige och i New York City. Hon har varit med och startat eller drivit ett flertal forsknings- och entreprenörskapsorganisationer samt suttit i olika styrelser och varit med och drivit och utvecklat doktorandskolor, juniora forskningsprogram och digitala plattformar.

Under coronapandemin ledde Ina ett Regeringsuppdrag om datadrivna analyser och implementering av förändrade arbetsmetoder på Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nu arbetar hon med forskningsstudier om optimal reglering i komplexa system samt olika former av digitaliseringsutveckling av främst vården och omsorgen.