Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Kvalitetsregister - en plattform eller flera?

Kvalitetsregister - en plattform eller flera? Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 11:15 F5

Föreläsare: Petra Hasselqvist, Rodabe Alavi
Moderator: Anette Falkenroth

Spår: Kvalitetsregister - Nu och i framtiden.

En eller flera plattformar - hur ser framtiden ut tekniskt för våra kvalitetsregister? eHälsomyndigheten fick under2022 uppdraget att ta genomföra en förstudie kring nationell infrastruktur för informationsförsörjning till kvalitetsregister. Redan tidigare hade SKR och regionerna dragit igång ett arbete kring framtida plattformsstrategi. Nu är förstudierapporten inskickad och strategin tagen - hur kommer deras tankar att påverka våra verksamheter och registerhållare? Kom och hör mer om deras förslag, men också ett samtal om möjligheter och risker med framtidsplanerna.

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Petra Hasselqvist

Petra Hasselqvist Föreläsare

Strateg
SKR, sektionen för data och analys

Arbetar som strateg på sektionen för data och analys, SKR, med fokus på kvalitetsregister. Förutom strategiska frågor i stort är huvudområdena forskning, industrisamverkan, internationella frågor och E-hälsa. Samordnar även SKRs arbete med EHDS-förordningen samt sitter med som expert i den statliga utredningen om Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård.

Legitimerad sjuksköterska samt molekylärbiolog.

Profilbild för Rodabe Alavi

Rodabe Alavi Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Rodabe Alavi har många års erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektorn. Har ansvarat för ett antal regeringsuppdraget på E-hälsomyndigheten senast förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister.

Profilbild för Anette Falkenroth

Anette Falkenroth Moderator

Falkenroth Organisation och ledarskap AB

Drygt 35 års erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård. Tjugo år med som chef och ledare i vården. Digitaliseringen har varit min ständiga följeslagare och sedan närmare tio år men huvudsakliga arena.