Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Erfarenheter av att bedöma Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer

Erfarenheter av att bedöma Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 A5

Föreläsare: Manne Andersson, Vivéca BusckHåkans

Spår: Informatik/semantik

Under 2021 startade arbetet med NGS-tjänsten där information om de nationella och gemensamma e-hälsospecifikationerna finns tillgängliga. NGS-tjänsten har nu varit i drift drygt ett och ett halvt år och Sveriges första NGS:er finns på plats. För att en e-hälsospecifikation ska få status som nationell och gemensam ska den genomgå en process där den bedöms med hjälp av olika kriterier – en form av kvalitetssäkring. I bedömningen tittar E-hälsomyndigheten till exempel på hur förvaltningsåtagandet för specifikationen ser ut, om det kostar att använda den, om det finns processer för uppdatering mm.

E-hälsomyndigheten resonerar kring erfarenheterna från arbetet med att bedöma och tillgängliggöra NGS:er. Hur har reaktionerna på detta arbete sett ut och hur har NGS:erna tagits emot. Vilka slutsatser har E-hälsomyndigheten kommit fram till rörande det fortsatt arbetet med NGS:er.

Ämne

Data och Information

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Information/myndighet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Manne Andersson

Manne Andersson Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Manne Andersson holds a position as an enterprise architect at the Swedish eHealth Agency. He has been working with architecture, interoperability and standardisation for more than 10 years both nationally and internationally. Manne has been work package lead for architecture and interoperability in the EU-funded joint action programs JAseHN and X-eHealth and is currently member of the core architecture team building Swedens digital infrastructure, Ena.

Profilbild för Vivéca BusckHåkans

Vivéca BusckHåkans Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Psykiatrisjuksköterska och statsvetare med stor intresse för och lång erfarenhet av att arbeta med dokumentation och informatik för hälsa, vård och omsorg. Arbetar som utredare på E-hälsomyndigheten och leder arbetet med den nationella tjänsten, NGS-tjänsten. Sitter i den nationella expertgruppen för ICNP, International Classification for Nursing Practice.