Huvudbild för Vitalis 2023

Data-Driven Identification of Clinical Real-World Expressions Linked to ICD

Poster Area

Föreläsare: Amila Kugic

Spår: MIE: Posters

Språk

English

Seminarietyp

Enbart på plats

Kunskapsnivå

Avancerad

Konferens

MIE

Författare

Amila Kugic, Bastian Pfeifer, Stefan Schulz, Markus Kreuzthaler

Föreläsare

Amila Kugic Föreläsare

PhD Student
Medical University of Graz