Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Nationell samverkan och stöd för användning och utveckling av Nationell informationsstruktur och Snomed CT

Nationell samverkan och stöd för användning och utveckling av Nationell informationsstruktur och Snomed CT Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:00 A5

Föreläsare: Erika Ericsson, Niklas Eklöf

Spår: Informatik/semantik

För att stärka samverkan på den nationella nivån har Socialstyrelsen och NSG Strukturerad vårdinformation stärkt samverkan under 2022. Ett antal principer för samverkan har utarbetats för att tydliggöra för målgrupperna hur den nationella nivån hänger samman och samverkan för att erbjuda stöd och vägledning.

Ämne

Policy

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Styrning/Förvaltning
Dokumentation

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Erika Ericsson Föreläsare

Samordnare
Sveriges Kommuner och Regioner

Profilbild för Niklas Eklöf

Niklas Eklöf Föreläsare

Chef e-hälsa och informatik
Socialstyrelsen

Chef e-hälsa och informationsstruktur, myndighetens talesperson i e-hälsofrågor och ansvarig för Socialstyrelsens beredningsfunktion för e-hälsa. Bred erfarenhet av offentlig sektor, regional och nationell samverkan och e-hälsa och har arbetat i region, på olika myndigheter och i olika roller i Regeringskansliet bl.a. i utredningen God och nära vård (S 2017:01).