Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Sessionen "Northern Excellence in Online Records" från NORDeHEALTH-forskarna

Sessionen "Northern Excellence in Online Records" från NORDeHEALTH-forskarna Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 10:35 F2

Föreläsare: Isabella Scandurra, Rose-Mharie Åhlfeldt
Moderator: Åsa Cajander

Spår: Nordiskt fokus, Northern Excellence in Online Records

Introduction to the session "Northern Excellence in Online Records" and short presentation of the NORDeHEALTH project.

Ämne

Patientupplevelse

Språk

English

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Test/validering
Dokumentation
Appar
Juridik
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Isabella Scandurra

Isabella Scandurra Föreläsare

Assistant Professor
Örebro University

Aktionsforskande verksamhetsutvecklare
Ph.D Hälsoinformatik, M. Sc. Computer Science – Human Factors

Isabella Scandurra har en bakgrund som användbarhetsexpert med fokus på arbetssituationsanpassade IT-stöd för samverkande yrkesgrupper i vården.
Forskar idag kring digitalisering, införande- och utvecklingsprocesser med fokus på användaren och användning av komplex information i integrerade vårdmiljöer samt patient empowerment.

Utvecklar och utvärderar verksamheter och system samt utbildar i bl a användbarhet, hälsoinformatik och praktiknära innovationsutveckling. Har gått ett ledarskapsprogram inom ramen för Framtidens forskningsledare.

Profilbild för Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt Föreläsare

Bitr Professor
Högskolan Skövde

I am associated professor in Informatics at the University of Skövde. I educate and doing research in information security and health informatics and, in addition to academic courses, also holds commissioned training for companies and the public sector. My research focuses on the development and evaluation of methods and tools for systematic information security work, secure and efficient information management in health care as well as privacy-related issues. I am also the coordinator for the collaborating platform PICS (Privacy, Information Security and CyberSecurity) at the University of Skövde. In addition to leading and implementing research projects within the academy, I also participate in the Swedish standardization work on the ISO/IEC 27000 family via SIS TK318. I am a participant in the Region of Västra Götaland’s Digitalization Council and has been a member of the board of the Forum for Data Protection since 2015.

Profilbild för Åsa Cajander

Åsa Cajander Moderator

Professor
Uppsala University

Åsa Cajander är en professor inom området människa-datorinteraktion. Med över 20 års erfarenhet av forskning inom digitalisering och arbetsmiljö, är hon en av de främsta experterna på området. Utöver sitt arbete inom digitalisering och arbetsmiljö, forskar Åsa också på eTjänster till patienter och speciellt journal på nätet för patienter. Hon undersöker hur teknologi kan användas för att förbättra tillgången till vårdinformation och främja patientengagemang. Om du vill lära dig mer om hur digitaliseringen påverkar vår arbetsmiljö och hur teknologi kan förändra vården till förmån för patienter, är Åsa Cajander en person du inte vill missa att lyssna på.