Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Nordiska hälsoportaler

Nordiska hälsoportaler Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 16:30 F2

Föreläsare: Andreas Leifsson, Jarle Hersvik, Mihai Dumitrescu

Spår: Nordiskt fokus

Varje år genomförs en nordisk studie kallad ”Nordic National Health Portals”. Inera representerar Sverige genom 1177.se. Syftet med studien är att inspirera över landgränserna och att ge insikter kring likheter och skillnader som kan användas för att utveckla egna tjänster eller etablera samarbete.

”Nordic National Health Portals” initierades av Direkoratet for e-helse i Norges år 2019, men är nu ett arbete som delas mellan länderna. 

Ämne

Egenvård och egendiagnostik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Övrigt

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Andreas Leifsson

Andreas Leifsson Föreläsare

Analytiker
Inera AB

Profilbild för Jarle Hersvik

Jarle Hersvik Föreläsare

Senior advisor
Directorate for e-health

Analyst working with indicator development and e-health development trends

Profilbild för Mihai Dumitrescu

Mihai Dumitrescu Föreläsare

Senior Advisor Insights & Strategy
Directorate of e-health

Senior Advisor Insights & Strategy at the Directorate of e-health in Norway.