Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Ramverk för uppföljning av Nära vård – workshop för att pröva på ramverket

Ramverk för uppföljning av Nära vård – workshop för att pröva på ramverket Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:30 R17/18

Moderator: Helena Henningson
Workshop leaders: Dag Norén, Lisbeth Löpare Johansson
Workshop facilitators: Karina Kight, Kristina Malmsten

Spår: Nära vård, Workshops / Fördjupningar

Omställningen till Nära vård fortsätter och behovet att kunna följa omställningen är avgörande för den fortsatta utvecklingen mot ett mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande förhållningssätt. Idag domineras uppföljningen av vården av att följa upp enskilda insatser. Tyngdpunkten ligger på resultatmått och mindre på vad som utgör viktiga utgångspunkter för att uppnå resultat. De resultat som följs upp utgår ofta från ett ”produktionsperspektiv” snarare än patienternas och brukarnas perspektiv. Dagens uppföljning bidrar inte heller i tillräckligt stor utsträckning till aktivt lärande utan är snarare inriktad mot rapportering. Vi behöver förstå mer om vilka arbetssätt som leder till vilka resultat och skapa ett gemensamt lärande mellan alla intressenter i utvecklingen. Av dessa skäl behöver vi inte bara titta på vad som ska följas upp – utan även på hur uppföljningen bedrivs och hur den bidrar till omställningen till en nära vård.

I denna workshop får deltagarna möjlighet att pröva på det utvecklade ramverket för uppföljning av nära vård. Deltagarna får möjlighet att i grupper applicera ramverket på ett antal områden genom att diskutera och identifiera lämpliga uppföljningsmått och processer för lärande. ”Instruktörer” från SKR kommer att finnas tillgängliga i rummet tillsammans med de pilotområden som hittills testat ramverket för att ge stöd och vägledning.

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Helena Henningson Moderator

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner

Arbetar på SKR med stöd i omställningen till nära vård och morgondagens äldreomsorg.

Profilbild för Dag Norén

Dag Norén Workshop leader

Konsult
Governo AB

Profilbild för Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Workshop leader

Samordnare Nära vård
Sveriges Kommuner och Regioner

Karina Kight Workshop facilitator

Konsult
Governo AB

Profilbild för Kristina Malmsten

Kristina Malmsten Workshop facilitator

Utvecklingsledare/konsult
Sveriges Kommuner och Regioner

Nära vård, konsult Sveriges kommuner och regioner
Utvecklingsledare Senior alert, Qulturum, region Jönköpings län
Distriktssköterska.