Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för AI för socialtjänsten

AI för socialtjänsten Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 10:30 J1

Workshop leaders: Lovisa Ericsson, Malin Lindström

Spår: Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Workshops / Fördjupningar

För att delta i denna workshop så måste du göra en intresseanmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Syftet är att säkerställa att det blir en bra sammansatt grupp. Huvudprincipen är dock att först anmäld får plats.

Workshopledaren kommer att meddela om du blir antagen

Endast fysiskt deltagande är möjligt.

Arbetar du inom socialtjänsten och är nyfiken på AI? Vill du lära dig vad AI är och sam­ti­digt förstå vad det inte är? Vill du veta mer om när och hur AI kan bidra att lösa sam­häl­lets ut­ma­ning­ar men också förstå när AI fak­tiskt kan mot­ver­ka upp­sat­ta mål? Vill du förstå be­ty­del­sen av data och vilka möj­lig­he­ter men också ut­ma­ning­ar som finns kring an­svars­full och hållbar AI?

Under workshopen kommer vi att ge en övergripande introduktion som ger en grundläggande förståelse och kunskap om AI och viktiga förutsättningar som måste finnas på plats för att möjliggöra användning av AI. Därefter kommer vi att tillsammans diskutera de utmaningar just din verksamhet står inför som AI skulle kunna hjälpa oss att lösa. Vi utbyter erfarenheter, hjälps åt med viktiga nyckelfrågor och ger varandra handlingskraft för att staka ut riktningen och ta nästa steg i arbetet med AI.

Ämne

Socialtjänst

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Lovisa Ericsson

Lovisa Ericsson Workshop leader

Managementkonsult
Governo AB

Lovisa Ericsson har en bakgrund inom offentlig sektor och flerårig erfarenhet av projekt med fokus på att stötta organisationer i förändring. Hon har under de senaste åren arbetat med organisationers förmåga att ställa om och lära nytt i takt med AI och digitaliseringens framfart.

Profilbild för Malin Lindström

Malin Lindström Workshop leader

Konsult
Governo AB

Malin Lindström har över 25 års erfarenhet från förändrings- och utvecklingsprojekt inom offentlig sektor med särskild spetskompetens inom digitalisering och artificiell intelligens. Hon har under de senaste åren kompetensutvecklat flertalet chefer och ledare inom offentlig sektor i AI och driver till vardags projekt tillsammans med organisationer som är nyfikna på hur AI kan bidra i deras verksamheter.