Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Hur klickar vi med vården? SKR forskningsprojekt om hur digifysisk vård använts under 2022

Hur klickar vi med vården? SKR forskningsprojekt om hur digifysisk vård använts under 2022 Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 10:35 - 10:50 F-Expo

Föreläsare: Felicia Gabrielsson Järhult, Felicia GabrielssonJärhult, Ingemar Kåreholt

Spår: Real Life Evidence i Digital vård

Forskningsprojektet "Hur klickar vi med vården?" Är en vetenskaplig studie av den digifysiska utvecklingen inom svensk primärvård och initierades hösten 2022 av SKR. Utförare är en grupp forskare vid Jönköping Academy, Hälsohögskolan i Jönköping.  Studien är pågående och avser att utifrån en mixed method ansats analysera registerdata och beskriva utvecklingen av patienters digitala och fysiska kontakter och vårdmönster inom primärvård/första linjens vård under tiden januari 2020- december 2022. Studien är en uppföljning och vidareutveckling av studien "Digitala vårdmöten med läkare" och inkluderar utöver intervjuer med patienter och professionella "användare" även en omvärldsanalys av vilka tjänster som utvecklats och testats under de senaste åren i samband med  & efter Covid..

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Felicia GabrielssonJärhult

Felicia GabrielssonJärhult Föreläsare

Projektledare/doktorand
Jönköping University

Felicia är verksam på Jönköping University sedan 2003. Under senare år har hennes forskning främst haft forkus på digitaliseringen inom hälso-sjukvård. Hon är projektledare för forskningsprojektet Hur klickar vi med vården? En vetenskaplig " mixed method" studie av utvecklingen inom den digifysiska vården . Är sedan starten 2019 en av medlemmarna i styrgruppen för det Svenska forskarnätverket för digital vård. tidigare kliniks bakgrund från onkologi, palliativ vård, geriatrik och akutsjukvård.

Profilbild för Ingemar Kåreholt

Ingemar Kåreholt Föreläsare

Professor i gerontologi
Jönköping University

Professor at the Institute of Gerontology, School of Health and Welfare, Jönköping University. Since early 1990s he has devoted his professional career to research about health and welfare. He has published approximately 150 articles in peer reviewed journals. His research has lately received much media attention with articles in approximately 55 newspapers and journals, interviews in radio and TV. He has been a member of the research council at the School of Health and Welfare at Jönköping University and is presently chairman of the Research Council Review Board at the School of Health and Welfare.