Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Barn och unga i 1177

Barn och unga i 1177 Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:15 A1

Föreläsare: Kajsa Söderblom, Lars Gelander, Lennie Lindberg, Sofie Zetterström

Spår: Jämlik hälsa

1177 är ett av Sveriges starkaste varumärken och används av många miljoner människor varje månad. Inte minst under pandemin var tjänsterna kritiska för invånare som behövde uppdaterad information, beställa provtagning och läsa sina provsvar eller boka tid för vaccination. Men under samma period blev det uppenbart att de åldersgränser som är avsedda att skydda barns och ungas integritet i många fall var ett hinder för dem att använda digitala tjänster. Under 2022 genomförde Inera en omfattande utredning i syfte att justera åldersgränserna för barns och deras vårdnadshavares tillgång till 1177-tjänsterna. Utredningen visade också på brister i barnperspektivet i många av tjänsterna och informationen. Vid seminariet kommer Inera att presentera resultatet av utredningen kring åldersgränser, och ett samtal kommer att hållas med några regionföreträdare kring barns och ungas möjligheter att använda digitala tjänster, samt det initiativ som regionerna fört fram till Inera om ett möjligt framtida barnens 1177.

Ämne

Jämlik hälsa

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Övrigt

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Välfärdsutveckling

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Kajsa Söderblom Föreläsare

Digitaliseringsstrateg
Västra Götalandsregionen

Profilbild för Lars Gelander

Lars Gelander Föreläsare

Dr.
Västra Götalandsregionen

Medical advisor for West Gotaland Region. MD, PhD. Peadiatric endocrinologist. Researcher in children´s growth. Former head of Peadriatrics at Queen Silvia´s Children Hospital, Angereds Närsjukhus, and Health care director at Region of Blekinge Sweden.

Profilbild för Lennie Lindberg

Lennie Lindberg Föreläsare

Sektionschef
Inera AB

Profilbild för Sofie Zetterström

Sofie Zetterström Föreläsare

Affärsområdeschef
Inera

Sofie Zetterström är affärsområdeschef för 1177 och tjänster för vård och omsorg på Inera, regionernas och kommunernas digitaliseringsbolag. Hon har arbetat på Inera sedan starten av bolaget i slutet av 90-talet och har framför allt bidragit till utvecklingen av hela konceptet 1177.