Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Sessionen: Real Life Evidence i digital vård

Sessionen: Real Life Evidence i digital vård Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 10:35 F-Expo

Talare: Felicia GabrielssonJärhult
Moderatorer: Isabella Scandurra, Maria Hägglund, Nasim Farrokhnia, Susanne Frennert

Spår: Real Life Evidence i Digital vård

Välkommen till sessionen “Real Life Evidence i digital vård” arrangerad av Svenska forskarnätverket för digital vård. 
Programmet pågår 10:30-14:30. 

I år presenterar vi utvecklingen inom digifysisk vård och och studier av framtidens AI-stöd.  Detta är en unik möjlighet att få insikt i den senaste forskningen och utvecklingen inom digital vård. 

 Vi inleder dagen med en överblick av vad vi har lärt oss genom forskning om digitala vårdmöten och sedan blickar vi framåt och undersöker möjligheter och utmaningar med 1177 direkt. 

Vi får ta del av en aktuell rapport om utvecklingen inom digifysisk vård,

Felicia Gabrielsson Järhult presenterar SKR-projektet "Hur klickar vi med vården?" där Felicia delar med sig av sin forskning. Elin Siira ger en vetenskaplig inblick i hur AI-verktyg för automatiserad anamnes och triage fungerar i praktiken. Elin diskuterar den starka tilltron till dessa verktygs förmåga att effektivisera verksamheten, stärka säkerheten och höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården, och tar upp behovet av mer vetenskaplig utvärdering. Jonathan Ilicki kommer sedan att presentera en världsunik studie om hur man bedömer patientsäkerheten genom digital triagering. Jonathan utforskar hur digital primärvårdtriage skiljer sig från manuell och analog telefontriage, hur man bedömer patientsäkerheten i ett triagesystem och hur digital triagering påverkar möjligheterna att systematiskt förbättra triagealgoritmer. Efter hans föreläsning diskuterar INERAs företrädare med region-företrädare om 1177 direkt - som en ny digital ingång till vården.

 Efter lunch fortsätter vi att ha fokus på framtidens digitala vårdmöten och diskuterar utmaningar och möjligheter med 1177 direkt.

Veronica presenterar de forskningsprojekt kring 1177 direkt som för närvarande pågår runt om i Sverige, samt vilka utvärderingar som planeras parallellt med införandet.  

Annica Björkman beskriver också införandestudierna av 1177 direkt i Region Gävleborg. Annicas forskning fokuserar på förändringarna som sker i samband med införandet av nya digitala arbetssätt för telefonsjuksköterskor, med särskild tonvikt på vikten av stöd och kompetensutveckling. Veronica Milos Nymberg delar med sig av sina insikter om införandet av 1177 direkt i Skåne, för bedömning, prioritering och hänvisning av patienter som söker primärvården. 

 Eftermiddagen avslutas med en paneldiskussion om forskningsläget kring 1177 direkt och digital vård i framtiden. Veronica Milos Nymberg från Lunds universitet, Annica Björkman från Högskolan i Gävle, Jonathan Ilicki från Platform24 samt Sofie Zetterström från Inera och Nasim Farrokhnia från Microsoft kommer att ge oss sina perspektiv på ämnet. Det kommer att bli en spännande diskussion om hur digital teknik kan påverka vården och hur vi kan skapa en mer tillgänglig och effektiv vård för alla.

Vi är övertygade om att detta evenemang kommer att ge värdefulla insikter och inspirera till fortsatt utveckling inom området.

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Appar
Juridik
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Felicia GabrielssonJärhult

Felicia GabrielssonJärhult Talare

Projektledare/doktorand
Jönköping University

Felicia är verksam på Jönköping University sedan 2003. Under senare år har hennes forskning främst haft forkus på digitaliseringen inom hälso-sjukvård. Hon är projektledare för forskningsprojektet Hur klickar vi med vården? En vetenskaplig " mixed method" studie av utvecklingen inom den digifysiska vården . Är sedan starten 2019 en av medlemmarna i styrgruppen för det Svenska forskarnätverket för digital vård. tidigare kliniks bakgrund från onkologi, palliativ vård, geriatrik och akutsjukvård.

Profilbild för Isabella Scandurra

Isabella Scandurra Moderator

Assistant Professor
Örebro University

Aktionsforskande verksamhetsutvecklare
Ph.D Hälsoinformatik, M. Sc. Computer Science – Human Factors

Isabella Scandurra har en bakgrund som användbarhetsexpert med fokus på arbetssituationsanpassade IT-stöd för samverkande yrkesgrupper i vården.
Forskar idag kring digitalisering, införande- och utvecklingsprocesser med fokus på användaren och användning av komplex information i integrerade vårdmiljöer samt patient empowerment.

Utvecklar och utvärderar verksamheter och system samt utbildar i bl a användbarhet, hälsoinformatik och praktiknära innovationsutveckling. Har gått ett ledarskapsprogram inom ramen för Framtidens forskningsledare.

Profilbild för Maria Hägglund

Maria Hägglund ModeratorArrangör

Associate Professor / Senior Lecturer
Uppsala University

Maria Hägglund is an associate professor in health informatics and a senior lecturer in implementation science at Uppsala MedTech Science & Innovation Centre. 2019/2020 she was a Keane OpenNotes Scholar and a visiting Lecturer on Medicine at Harvard Medical School. As a member of the DOME research consortium, she has explored the impact of patients’ access to their electronic health records (including notes) through the national Swedish patient portal. She is the chair of the EFMI working group on Citizen Health Data, and chair of the MIE2023 Scientific Program Committee.

Nasim Farrokhnia Moderator

Susanne Frennert Moderator

Forskare, docent
Lunds universitet

Min huvudsakliga kompetens ligger inom området människa-datorinteraktion. Min forskning är inriktad på att undersöka hur teknik och digitalisering påverkar våra dagliga liv, vårt arbetsliv, vår uppfattning och våra beteenden.