Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Lagliga dataflöden

Lagliga dataflöden Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 F6

Föreläsare: Andrea Hemming

Spår: Regelverk och juridik

Uppgifter om patienten är en förutsättning för att kunna ställa rätt diagnos. Data krävs även för att vårdsystem och AI ska fungera. Det finns flera sätt att få den informationen. Hur man lagligt inhämtar, förvarar och delar användardata eller patientdata utgör en central utmaning. Även ett område där det dagligen sker felsteg och frågorna är många. Under detta pass går föreläsaren igenom typfall för att belysa hur man gör korrekt. Vanliga utmaningar lyfts och lösningar presenteras.

Ämne

Lagstiftning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Juridik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Andrea Hemming

Andrea Hemming Föreläsare

Jurist
Institutet för Medicinsk Rätt

Andrea är jurist specialiserad på medicinsk rätt. Hennes expertis ligger särskilt inom områdena dataskydd, AI och digitalisering. Andrea är även en väl anlitad föreläsare inom området.