Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Patientsäkerheten i fara om inte lagstiftningen följs. Vem är ansvarig?

Patientsäkerheten i fara om inte lagstiftningen följs. Vem är ansvarig? Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 F6

Föreläsare: Ulf H Fröberg

Spår: Regelverk och juridik

I aktuella rapporter från den statliga tillsynen över hälso- och sjukvården tillsammans med bl.a. Corona-kommissionens betänkanden konstateras allvarliga och dessutom förfärande brister i 

patientsäkerheten. Lagstiftningen följs inte. Missförhållandet har tyvärr pågått länge.


Regelverket innehåller bestämmelser om ansvaret för att verksamhet och yrkesutövning bedrivs enligt lagar, föreskrifter och praxis. Det rättsliga systemet accepterar i princip inte att någon är okunnig om gällande rätt. I en amerikansk bok om sjuksköterskans ansvar fastslås devisen ”att inte bry sig om lagen eller vara okunnig om den är inget försvar i något slag av juridisk process”. Detta gäller också i Sverige.


Vi redovisar de skyldigheter och de ansvarsfördelningar som gäller mellan huvudman, vårdgivare,verksamhetschef, chefsöverläkare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och yrkesutövande hälso- och sjukvårdspersonal.

Ämne

Lagstiftning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Kommun
Patientsäkerhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Ulf H Fröberg

Ulf H Fröberg Föreläsare

VD/chefsjurist
Institutet för Medicinsk Rätt

Ulf H Fröberg grundade 1980 ett av de ledanden utbildningsföretagen inom medicinsk rätt, Institutet för Medicinsk Rätt. Han har sedan dess varit en framstående utbildare och stöttar hälso- och sjukvård, tandvård, HVB och LSS med juridiska frågeställningar.