Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Olyckor och tillbud - krav på rapportering för ökad säkerhet

Olyckor och tillbud - krav på rapportering för ökad säkerhet Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 11:30 F6

Föreläsare: Karl-Erik Westman, STEFAN Laiti

Spår: Regelverk och juridik

Det finns idag strikta krav på rapportering av olyckor och tillbud, både för medicintekniska produkter och för nationella medicinska informationssystem.

Men vem ska egentligen rapportera, när ska rapportering göras, hur rapporterar man och vad förväntar sig Läkemedelsverket att incidentrapporterna ska innehålla.

Läkemedelsverket reder ut begreppen och ger konkreta exempel och tips runt incidentrapportering.

Ämne

Regelverk och juridik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Övrigt

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Kommun
Patientsäkerhet
Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Karl-Erik Westman

Karl-Erik Westman Föreläsare

Utredare
Läkemedelsverket

Utredare på läkemedelsverket, medicinteknik

Profilbild för STEFAN Laiti

STEFAN Laiti Föreläsare

Utredare
Läkemedelsverket

Utredare, Läkemedelsverket, Enheten för medicinteknik