Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Privacy management of welfare technologies in the home environment

Privacy management of welfare technologies in the home environment Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 14:30 - 15:00 A6

Föreläsare: Yang Bian

Spår: Informationssäkerhet

Ämne

Data- och informationssäkerhet, Cybersäkerhet

Språk

English

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Kommun
Innovativ/forskning
Juridik
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Yang Bian

Yang Bian Föreläsare

Assoc. Prof.
NTNU

Assoc. Professor, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Center for Cyber & Information Security, Coordinator eHealth & Welfare Group,