Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Dags att skrota remissen och bjuda med patienten på resan?

Dags att skrota remissen och bjuda med patienten på resan? Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 11:15 F1

Föreläsare: Katarina Wettin, Magnus Röjvall

Spår: Av kliniker, för kliniker

Sveriges befolkning är otillräckligt involverade i sin egen vård. När vi samarbetar mellan vårdnivåer använder vi oss idag av två extremer: Antingen skriver vi remiss där patienten tvingas vara helt passiv i förloppet, eller så hänvisar vi individen som då tvingas ta hela ansvaret själv både för kontakt i nästa steg och för informationsöverföring. 

Framtiden är digital samverkan, där patienter och vårdgivare möts på nya sätt för att ersätta extremerna remiss och hänvisning. Patienten bjuds med på resan för ökad trygghet, delaktighet och individualiserat stöd.


Ämne

Framtidens omsorg och vård

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Personcentrering

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Katarina Wettin

Katarina Wettin Föreläsare

Chief Medical Operations Officer
Capio närsjukvård

Profilbild för Magnus Röjvall

Magnus Röjvall Föreläsare

Regional medicinsk chef Capio Närsjukvård, ordf RPO primärvård Stockholm Gotland
Regional medicinsk chef Capio Närsjukvård, ordf RPO primärvård Stockholm Gotland

-