Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för En gemensam digital infrastruktur i Sverige

En gemensam digital infrastruktur i Sverige Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 10:40 - 10:45 .F-Expo

Föreläsare: Jakob Algulin, Markus Bylund

Spår: Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige

Markus Bylund, IT-direktör på Region Gävleborg, och Jakob Algulin, digitaliseringschef på E-hälsomyndigheten, ger utifrån erfarenheter från arbetet med regionernas anslutning till nationell läkemedelslista en kort introduktion till vikten av samverkan mellan olika offentliga aktörer för att åstadkomma en gemensam digital infrastruktur för sektorn. Vidare utveckling av det arbete kommer att presenteras under presentationen En gemensam digital infrastruktur i Sverige Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 10:55

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Jakob Algulin

Jakob Algulin Föreläsare

Avdelningschef
E-hälsomyndigheten

Generalist, stigfinnare, intresserad i digital transformation
Lång infarenhet från medicinteknisk industri, därefter digitaliseringsdirektör i Linköping nu avdelningschef på digitaliseringsavdelningen på E-hälsomyndigheten.

Profilbild för Markus Bylund

Markus Bylund Föreläsare

IT-direktör
Region Gävleborg

Region Stockholm