Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Sverige nya eHälso landskap tar form i regionerna

Sverige nya eHälso landskap tar form i regionerna Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 13:30 - 14:15 F-Expo

Föreläsare: Boel Mörck, Johannes Hörnberg, Patrik Hemming
Moderatorer: Boubou Hallberg, Ingela Lidén

Spår: Införande / Förändringsledning

Sverige står inför ett skifte av  digital miljö. Samtliga 21 regioner har valt väg. Under sessionen kommer VGR, Region Skåne, Karolinska Universitetssjukhuset och SUSSA redogöra för sina vägval och vision för hur det framtida digital vårdhälsosystemet set ut. 

En genomgång av tänkt arkitektur, primär och sekundär data, integration mot omgivande system kommer att belysas. 

Hur ser det landskapet ut på regional och nationell nivå när respektive lösning har implementerats?

Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal

Nyckelord

Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Informationssäkerhet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Boel Mörck

Boel Mörck Föreläsare

Överläkare
Sahlgrenska University hospital

Digitaliseringsdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ordförande Programstyrgrupp Millennium VGR
Överläkare Reumatologi

Profilbild för Johannes Hörnberg

Johannes Hörnberg Föreläsare

Verksamhetschef IT
Region Västerbotten

CIO Region Västerbotten.

Profilbild för Patrik Hemming

Patrik Hemming Föreläsare

Chief Medical Information Officer
Karolinska Universitetssjukhuset

CMIO Karolinska Universitetssjukhuset

Boubou Hallberg Moderator

Sjukhusdirektör
Västra Götalandsregionen

Ingela Lidén Moderator

Region Skåne, Digitalisering IT och MT