Huvudbild för Vitalis 2023

Domain Knowledge-Driven Generation of Synthetic Healthcare Data Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 11:20 - 11:25 G2

Föreläsare: Atiye Sadat Hashemi

Spår: MIE: Patient records

Språk

English

Seminarietyp

Enbart på plats

Kunskapsnivå

Avancerad

Konferens

MIE

Författare

Atiye Sadat Hashemi, Amira Soliman, Jens Lundström, Kobra Etminani

Föreläsare

Atiye Sadat Hashemi Föreläsare

Postdoc
Högskolan i Halmstad

Postdoctoral