Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Vägar framåt för en tryggad kompetensförsörjning

Vägar framåt för en tryggad kompetensförsörjning Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 14:00 - 15:00 A3

Föreläsare: Johanna Stålö, Rebecka Strandberg

Spår: Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen är en av vår tids viktigaste ödesfrågor. Den framtida demografiska utvecklingen med en befolkning som lever allt längre gör att vården och omsorgen kommer att möta allt fler invånare med komplexa behov samtidigt som många verksamheter idag har svårt att både behålla och rekrytera medarbetare. Nya arbetssätt i kombination med digital teknik, där medarbetarnas kompetens utnyttjas på bästa sätt, är avgörande för att lyckas erbjuda en nära och personcentrerad vård och omsorg. I den nära personcentrerade vården ses invånarna som medskapare och görs delaktiga i sin egen vård, inte sällan genom nyttjande av digital teknik. I den här föreläsningen delar vi med oss av vår kunskap kring vilka initiativ som krävs för att trygga kompetensförsörjningen och hur vi kan gå från ord till handling.

Under föreläsningen kommer vi att ge en övergripande bild av olika initiativ som pågår nationellt och i regioner och kommuner samt vilka resultat vi hittills kunnat se av arbetet. Vi kommer också att presentera konkreta exempel på verksamheter som lyckats integrera digitala lösningar och arbetssätt som en del i arbetet med att förbättra arbetsmiljön, möta rekryteringsutmaningarna och trygga kompetensförsörjningen.

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Johanna Stålö

Johanna Stålö Föreläsare

Konsult
Governo AB

Ledare och strateg som brinner för utveckling, kvalitet och samordning. Har mångårig erfarenhet av utveckling av vård och omsorg utifrån intentionerna i God och nära vård.

Profilbild för Rebecka Strandberg

Rebecka Strandberg Föreläsare

Konsult
Governo AB

Utredare och strateg som arbetar med fokus på vård och omsorg. Brinner för omställningen mot en god och nära vård och har under många år, på olika sätt, arbetat med den omställning som hälso- och sjukvården, omsorgen och andra delar av den offentliga sektorn nu är i.