Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Innovation Jam x3 – Så kan medicintekniska innovationer snabbt nå marknaden

Innovation Jam x3 – Så kan medicintekniska innovationer snabbt nå marknaden Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 14:30 - 15:30 Vitalis Open Stage (i utställningen)

Spår: Open Stage

Att kommersialisera medicinsk teknik är utmanande. För att lansera och implementera nya produkter på marknaden krävs ofta en tidshorisont på 10–20 år, vilket kan orsaka betydande värdeförluster för både företag och sjukvårdssystem. Under Innovation Jam lyfts olika exempel på hur processer kopplat till kommersialisering och upptag av medicintekniska innovationer kan påskyndas. Under ledning av moderator Charlotte Ahlgren möts olika intressanta gäster från akademi, näringsliv och region för att diskutera nutida utmaningar och framtida innovation.  

Innovation Jam arrangeras av Leap for Life, Hallands innovationscentrum för informationsdriven vård och Connected Health.  

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats