Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg – vad är det?

Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg – vad är det? Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 A5

Föreläsare: Helena Nilsson, Johanna Hellberg

Spår: Informatik/semantik

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) leder och samordnar arbetet tillsammans med flera myndigheter inom den offentliga sektorn för att strukturera nationella grunddata. Flera aktörer behöver i samverkan bidra till och ta ansvar för att nyttorna och därmed syftet med grunddatadomäner ska uppfyllas. E-hälsomyndigheten har sedan maj 2022 uppdraget att vara grunddatadomänansvarig myndighet för sektorn hälsa, vård och omsorg.

Ämne

Data och Information

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Helena Nilsson

Helena Nilsson Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Legitimerad sjuksköterska med mer än 15 års erfarenhet av kliniskt arbete. Har de senaste 15 åren ägnat sig åt att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet. Har en magisterexamen i hälsoinformatik. Är särskilt intresserad av att förenkla och synliggöra vikten av att dokumentation och informationshantering. Har arbetat på sjukhus, i en region, på regiongemensam nivå, kommunal verksamhet och nu myndighet. Arbetar sedan augusti 2021 på E-hälsomyndigheten.

Profilbild för Johanna Hellberg

Johanna Hellberg Föreläsare

Specialist i allmänmedicin, utredare
E-hälsomyndigheten

Specialist i allmänmedicin och systemvetare som efter halva arbetslivet i IT-branschen (förvaltningsledning, projektledning, utbildning) och halva inom vården nu kombinerar kompetenserna som utredare på E-hälsomyndigheten.
Har ambitionen att vara en brygga och översättare mellan de två världarna och därigenom utveckla och förbättra vården.