Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Inte långt till Nära Vård

Inte långt till Nära Vård Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 A3

Föreläsare: Anders Ekholm, Ina Caesar

Spår: Nära vård

Sverige ställer om till Nära Vård. Några som kommit långt i omställningen är Borgholms kommun, som nu introducerar hemmonitorering för patienter inom hemsjukvården. Nya arbetsmodeller genom digitaliseringen av delar av vården i Borgholm, även kallad Borgholmsmodellen, har behandlat patienter sedan sommaren 2018. Att påvisa resultat kan emellertid vara en utmaning, eftersom stora delar av resultaten är icke-händelser, till exempel minskade sjukhusinläggningar eller akutbesök. Likaså kan andra delar av resultaten vara bättre hälsa och livskvalitet relativt ett kontrafaktiskt arbetssätt, detta är notoriskt svårt att mäta. Vi berättar om ett vetenskapligt projekt där ett datadrivet förändrings- och förbättringsarbete har inletts i Borgholms Kommun. Med målsättningen att introducera en nära vård för kommunens invånare.

Ämne

Förändringsledning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Kommun
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Anders Ekholm

Anders Ekholm Föreläsare

Senior Rådgivare
Institutet för Framtidsstudier

Anders Ekholm är nationalekonom och blev 2013 vVD, men numera senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier och har en bred erfarenhet från Regeringskansliet där han arbetat med kvantitativ nationalekonomi och har bla varit analyschef på Socialdepartementet men även arbetat på Finans-, Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen. Han har bland annat arbetat med utveckling av och analyser med mikrosimuleringsmodeller, bland annat med demografi, hälsa, arbetsmarknad, utbildning, skatter och transfereringar. Anders har även varit Analysdirektör på Inspektionen för vård och omsorg.

Profilbild för Ina Caesar

Ina Caesar Föreläsare

PhD
Ekholm Caesar AB, Institutet för Framtidsstudier

Ina Caesar har arbetat som hjärnforskare i ungefär tio år, både i Sverige och i New York City. Hon har varit med och startat eller drivit ett flertal forsknings- och entreprenörskapsorganisationer samt suttit i olika styrelser och varit med och drivit och utvecklat doktorandskolor, juniora forskningsprogram och digitala plattformar.

Under coronapandemin ledde Ina ett Regeringsuppdrag om datadrivna analyser och implementering av förändrade arbetsmetoder på Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nu arbetar hon med forskningsstudier om optimal reglering i komplexa system samt olika former av digitaliseringsutveckling av främst vården och omsorgen.