Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Hur kan vi bidra med utvärderingar i realtid i ett snabbt införandetempo?

Hur kan vi bidra med utvärderingar i realtid i ett snabbt införandetempo? Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 14:00 - 14:30 F-Expo

Moderator: Susanne Frennert
Paneldeltagare: Annica Björkman, Jonathan Ilicki, Nasim Farrokhnia, Sofie Zetterström, Veronica Milos Nymberg

Spår: Real Life Evidence i Digital vård

Sessionen “Real Life Evidence i digital vård” arrangerad av Svenska forskarnätverket för digital vård avslutas med en Panel: 
- Hur kan vi bidra med utvärderingar i realtid i ett snabbt införandetempo? 

Eftermiddagen avslutas med en paneldiskussion om forskningsläget kring digital vård i framtiden. Veronica Milos Nymberg från Lunds universitet, Annica Björkman från Högskolan i Gävle, Jonathan Ilicki från Platform24 , Sofie Zetterström från Inera och Nasim Farrokhnia från styrgruppen i Svenska forskarnätverket för digital vård kommer att ge oss sina perspektiv på ämnet, guidade av Susanne Frennert, Lunds universitet. Det kommer att bli en spännande diskussion om hur digital teknik kan påverka vården och hur vi kan skapa en mer tillgänglig och effektiv vård för alla.

Panelen knyter ihop säcken om lärande, användning och nytta för patienter av digitala vårdtjänster.

En av huvudfrågorna som debatten kretsar kring är :  Hinner vi med att utvärdera på ett bra sätt, när vi breddinför tjänster? Caset '1177 direkt' visar att implementationen rullar på snabbt, och att det är lätt att säga att "vi saknar RCT'er som ger oss evidens". Men hur ska detta göras då??

Det kommer att bli en spännande diskussion om hur digitaliseringen påverkar vården och hur vi i samverkan kan skapa en mer tillgänglig och effektiv vård för alla. 

Vi är övertygade om att paneldebatten kommer att ge värdefulla insikter och inspirera till fortsatt utveckling inom området.

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Test/validering
Dokumentation
Appar
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Susanne Frennert Moderator

Forskare, docent
Lunds universitet

Min huvudsakliga kompetens ligger inom området människa-datorinteraktion. Min forskning är inriktad på att undersöka hur teknik och digitalisering påverkar våra dagliga liv, vårt arbetsliv, vår uppfattning och våra beteenden.

Profilbild för Annica Björkman

Annica Björkman Paneldeltagare

Docent Vårdvetenskap
Högskolan i Gävle

Annica Björkman är docent i vårdvetenskap och är främst aktiv inom forskning kring nationellt samordnad telefonrådgivning 1177 direkt.
Annica är engagerad i följande forskningsprojekt:
Programmet Första Linjens digitala vård, 1177 Direkt, ett nytt arbetssätt för 1177 Vårdguiden på telefon - Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojekt är att studera telefonsjuksköterskors (1177) arbetsmiljö, välbefinnande och vårdkvalitet före, under och efter införandet av det nya arbetssättet inom 1177 Direkt.
Arbetsmiljö inom 1177 Vårdguiden - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka arbetsmiljön för telefonsjuksköterskor anställda inom 1177 Vårdguiden. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

Profilbild för Jonathan Ilicki

Jonathan Ilicki Paneldeltagare

Head of Growth & Medical Innovation
Platform24

Jonathan Ilicki är innovationschef på Platform24. Han är legitimerad läkare, har examen från Handelshögskolan i Stockholm och fellow i klinisk innovation vid KTH. Han har tidigare arbetat inom akutsjukvård och har ett djupgående intresse för triagering.

Nasim Farrokhnia Paneldeltagare

Profilbild för Sofie Zetterström

Sofie Zetterström Paneldeltagare

Affärsområdeschef
Inera

Sofie Zetterström är affärsområdeschef för 1177 och tjänster för vård och omsorg på Inera, regionernas och kommunernas digitaliseringsbolag. Hon har arbetat på Inera sedan starten av bolaget i slutet av 90-talet och har framför allt bidragit till utvecklingen av hela konceptet 1177.

Profilbild för Veronica Milos Nymberg

Veronica Milos Nymberg Paneldeltagare

docent, specialist allmänmedicin
Lunds universitet

Veronica Milos Nymberg är docent och specialist i allmänmedicin, arbetar kliniskt på vårdcentralen Laröd i Helsingborg och digitalt på Primärvården Skåne Online. Hon är knuten till Centrum för primärvårdsforskning i Malmö och kursansvarig på läkarprogrammet vid Lunds universitet, termin 11.
Veronica driver både kvalitativa och kvantitativa studier om digitalisering inom svensk sjukvård, med fokus på patienternas och personalens erfarenheter och förväntningar, påverkan på arbetsmiljö och hälsoekonomi. Hon är ledamot i Svenska läkarsällskapets e-Hälsokommité och medlem i det nationella forskarnärverket Swedish collaboration for digital care reasearch.