Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för ST-kurs: ”Digitaliseringens möjligheter”

ST-kurs: ”Digitaliseringens möjligheter” Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 15:15 - 17:00 R2

Moderator: Isabelle Cehlin

Spår: Av kliniker, för kliniker

För första gången ordnar eHälsoläkarna en endagarskurs för läkare under specialisttjänstgöring (ST) under Vitalis-mässan i Göteborg. Målet är att bidra till deltagarnas förståelse för vilken få betydelse digitaliseringen kan ha för var, när och hur hälso- och sjukvård kan bedrivas och vilken roll de kan ha i att utveckla vården för att möta utmaningarna vi står inför. Syftet med kursen är att ge kunskap, reflektera tillsammans och skapa nätverk bland drivna ST-läkare med intresse för digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården.


Upplägg:

  • Under dagen deltar man i eHälsoläkarnas “Av kliniker för kliniker”-program.

  • Dagen avlutas med seminarium kring förändringsledning i vården samt presentation och diskussion utifrån deltagarnas insikter från dagen.

  • Möjlighet till gemensam lunch och middag (självfinansierat)

Det finns ett begränsat antal platser.


Kursledare:

Isabelle Cehlin - CEO Bonnier Health Sweden, leg läkare

Peter Kelly - Ansvarig Sahlgrenska Universitetssjukhuset läkargrupp för Innovation och teknik, digitalstrateg: medicinskt ansvarig för vårdens digitalisering, leg läkare

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20230061).


Vitalis bjuder på inträdet för 10 ST-läkare under kursdagen. 

Intresserad? - kontakta peter.kelly@vgregion.se

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Vårdpersonal

Nyckelord

Utbildning (utbildningsbevis)

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Isabelle Cehlin

Isabelle Cehlin Moderator

CEO
Bonnier Healthcare Sweden

Chief Executive Officer at Bonnier Healthcare Sweden