Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Hajstudien - en reflekterande plats för att förstå omställningen Nära Vård

Hajstudien - en reflekterande plats för att förstå omställningen Nära Vård Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 11:30 - 12:00 A3

Föreläsare: Annelie Rosfjäll, Jonas Boström, Malin Heimer

Spår: Nära vård

Bakgrund

Omställningen till en Nära vård innebär en ökad samordning där invånarnas behov av vård och omsorg ska mötas av regioner och kommuners verksamheter som en helhet. När vi nu ska ställa om till Nära vård så finns det behov att faktiskt förstå vad som händer i den rörelsen. Vi behöver även förstå vilka förhållningsätt, metoder och relationer som är relevanta i komplexa utmaningar. Studien är en del av ett utforskande arbete initierat av SKR och Experio Lab (Hälsolabb) i samverkan med Mittuniversitetet (Kvalitetsteknik) och Kommunförbundet Västernorrland. Respondenterna kommer från en gemensam geografisk region (kommuner och region).

Vad ska arenan bidra med i omställningen till en Nära vård?

Studien är upplagd för att fungera som medföljning på en upplyst arena för samskapande utveckling och hur vi jobbar i komplexa utmaningar, kopplade till hälsa och omställningen till Nära vård. På arenan fångar vi upp reflektioner som tar sin utgångspunkt i de berättelser som samlas in från deltagarnas (ex. utvecklar-roller) vardag och sammanställs på gruppnivå. Olika handlingar, upplevelser, medvetna och omedvetna val ger oss mönster, hinder och hävstänger som vi kan lära av. Arbetet är upplagt som en studie men vill framför allt bidra till ökat lärande och fördjupad kunskap till studiens deltagare (individer och organisation).

Metod och resultat

Studien bygger på metoder från aktionsforskning och vetenskaplig social media. Detta är särskilt lämpligt när samkapande, lärande och verksamhetsutveckling är i fokus för att också generera ny kunskap. Data samlas genom att deltagarna gör systematiska reflektioner i ett digitalt verktyg på individnivå och sedan sammanställs detta med hjälp av kollektiv analys som är avidentifierat på gruppnivå.

Studien löper från december 2022 – december 2023. Resultaten delas kontinuerligt med respondenter, regional och nationell ledning. Vi kommer på Vitalis berätta om de fynd vi gjort halvvägs in i studien.

Ämne

Medarbetarengagemang och utveckling

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Kommun
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Appar

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Annelie Rosfjäll

Annelie Rosfjäll Föreläsare

Projektledare
Region Västernorrland

Jobbar som Projekt- och förändringsledare i det länsgemensamma programmet för God och Nära Vård i Västernorrland med anställning i verksamheten för Digtalisering och Verksamhetsutveckling (RVN). Tidigare arbetat som förvaltningsledare på IT. I grunden utbildad systemvetare med särksilt intresse för att effektivisera och förenkla arbetsprocesser. Särskilt viktigt, enligt Annelie, är att få rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

Profilbild för Jonas Boström

Jonas Boström Föreläsare

Konsult Hälsa/Doktorand Kvalitetsteknik
CGI Sverige/Mittuniversitetet

Jonas leder studien som en del i sina forskarstudier vid Mittuniversitetet (Kvalitetsteknik). Detta varvar han med rollen som senior konsult inom hälsa på CGI Sverige.

Profilbild för Malin Heimer

Malin Heimer Föreläsare

Utvecklingssamordnare Digitalisering
Kommunförbundet Västernorrland

Malin Heimer är lär--ledare tillsammans med Jonas Boström i denna studie och har bred erfarenhet av förändringsledare inom skola, vård och omsorg i såväl regionala som kommunala organisationer. Idag är Malin utvecklingsamordnare för digitaliseringen på Kommunförbundet Västernorrland (7 kommuner)