Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för EHDS - Status och förhandlingsprocess

EHDS - Status och förhandlingsprocess Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 11:10 - 11:25 .F-Expo

Föreläsare: Fredrik Öhrn, Michel Silvestri

Spår: Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige

  1. Definition och syfte med EHDS: Förklara vad EHDS är och varför lagförslaget kommit till/hur det har vuxit fram.
  2. Processen för Europaparlamentets och rådets förslag med rättsakten och gången till nationell lag(ar). 
  3. Fördelar med EHDS: Presentera fördelarna med EHDS, inklusive förbättrad makt över data för individen, ökad effektivitet och minskade kostnader, samt en möjlighet till ett modernare arbetssätt för forskning, Innovation och statistik. 
  4. Utmaningar med EHDS: Presentera de utmaningar som hälso- och sjukvårdsorganisationer inklusive myndigheter och regioner kan möta i och med EHDS.
  5. Slutsats: Sammanfattning av huvudpunkterna och diskutera betydelsen av EHDS för att förbättra patientvården och sjukvården, inklusive exvis precisionsmedicin, statistikarbete och forskning.
Ämne

Lagstiftning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Styrning/Förvaltning
Dokumentation
Juridik
Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Öhrn

Fredrik Öhrn Föreläsare

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen

Fredrik, e-hälsostrateg på Socialstyrelsen som fokuserar på att förbättra tillgången till data genom The European Health Data Space (EHDS).

Fredrik, i grunden sjuksköterska och med 25 år i sjukvårdsbranschen, har delat med sig av sina kunskaper runt om i världen, på exempelvis Stanford University, The Mayo Clinic, Stellenbosch University i Sydafrika och Clinical Engineering Hub i London.

Som tidigare VD för Bestor Consulting AB och innovationsledare vid Karolinska Universitetssjukhuset, har Fredrik gett strategisk rådgivning till regeringar i hälso- och sjukvårdsfrågor kopplat till data.

Profilbild för Michel Silvestri

Michel Silvestri Föreläsare

Enhetschef, Samordningsavdelningen
E-hälsomyndigheten

Michel är verksam främst inom internationell samverkan, bland annat flera EU-projekt med koppling till hälsodataområden såsom European Health Data Space (EHDS) men även under Nordiska ministerrådet, såsom Nordic Health Data Commons. På nationell nivå är Michel sammankallande i Samverkansgrupp Standarder inom Vision e-hälsa 2025, och har lett arbetet med regeringsuppdrag rörande nationellt hälsodatautrymme för bilddiagnostik.