Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Var står den nationella forskningen om 1177 direkt? Utmaningar och möjligheter

Var står den nationella forskningen om 1177 direkt? Utmaningar och möjligheter Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 13:20 F-Expo

Föreläsare: Veronica Milos Nymberg

Spår: Real Life Evidence i Digital vård

  1. Under de senaste åren har ett flertal svenska regioner gemensamt upphandlat ett digitalt verktyg för digital bedömning, prioritering och hänvisning av patienter som söker primärvården, 1177direkt. E-hälsoforskare i Sverige har planerat vetenskapliga utvärderingar på regional och nationell nivå, med olika studiedesign och frågeställningar. Ett nationellt forskarnätverk har skapats för att dela kunskap, idéer och erfarenheter. Vi kommer att presentera kort vilka forskningsprojekt som är på gång runt om i Sverige och vilken utvärdering som kommer att göras parallellt med införandet.
Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Test/validering
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Veronica Milos Nymberg

Veronica Milos Nymberg Föreläsare

docent, specialist allmänmedicin
Lunds universitet

Veronica Milos Nymberg, docent och specialist i allmänmedicin Skåne, Centrum för primärvårdsforskning Malmö och Lunds universitet.