Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Standardisering och certifiering för hälsorelaterade produkter och tjänster genom nya plattformar och AI baserad på hälsodata

Standardisering och certifiering för hälsorelaterade produkter och tjänster genom nya plattformar och AI baserad på hälsodata Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 14:20 - 14:40 F2

Föreläsare: Alireza Salehi

Spår: Nordiskt fokus, Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv

Hur kan man använda hälsodata och patientinformation för att skapa nya plattformar och förbättra framtida sjukvårdsystemen med digitalisering, nya verktyg och AI? Hälsodata inom vården och medicinsk forskning är relaterade till bland annat 4 huvudområden: patientinformation (kvalitetsregister), labbdata, omics-data och bildanalys. Vi behöver e-hälsosystem som baseras på en kombination av Big-data genom olika plattformar vilket kan resultera för de bästa förutsättningarna för nya och effektivare modeller. Genom att förstå hälsodata skulle vi kunna tillämpa AI och andra verktyg om regerverket tillåter. Syftet är att med hjälp av insamlade data/information skapar nya möjligheter dels för bättre hälsa för individen, dels för att förbättra vårdsystem genom att förstå sjukdomsprocesser, tillverka nya läkemedel och inte minst förbättra patientssituationen.


Dr. Alireza Salehi samarbetar med bland annat KI, KS och SciLifeLab, genom ett EU-projekt  ”Testing and Experimentation Facilities  for Health, AI and Robotics” (TEF-health) vill DIGITAL forma test- och experimentanläggningar i världsklass för att stimulera just utvecklingen av artificiell intelligens  (AI) och dess användning inom hälsovård. TEF health-konsortiet är en del av den europeiska strategin för artificiell intelligens (AI) som syftar till att optimera utvecklingen av AI och främja förtroendet för och användningen av AI-baserade mjuk- och hårdvarulösningar. En viktig del av Europas förmåga att genomföra denna strategi är att koppla små och medelstora företagsbehov av AI-utveckling till kritisk hårdvaruinfrastruktur, hälsodata, och expertis inom hälso- och sjukvården och hälsoforskningen. Alireza är bland annat ansvarig för AI-lösningar och projektledare från RISE som AI-partner för detta omfattande EU-projekt ”TEF-health”.


Standardisering- och certifieringsprocessen inom TEF-health relaterade till AI-lösningar kommer att utvecklas tillsammans med Tyskland, Frankrike, Sverige, Belgien, Finland, Portugal, Slovakien, Italien och Spanien. Genom att inkludera stora sjukhus och unika infrastrukturer omfattar konsortiet upp till 20 miljoner patienter som tas emot per år, samtidigt som det erbjuder toppmoderna avbildnings- och testanläggningar.

Ämne

Artificiell intelligens och maskininlärning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Utbildning (utbildningsbevis)
Personcentrering
Kommun
Test/validering
Dokumentation
Appar
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Alireza Salehi

Alireza Salehi Föreläsare

Senior Forskare
RISE

Senior Forskare inom medicin, arbetar som forskare vid Digital Hälsa på Research Institutes of Sweden (RISE)
Dr. Alireza Salehi disputerade 2012 vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH, Stockholm), Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. Alireza har en civilingenjörsexamen i kemiteknik, specialiserad på industriell processteknik (KTH). Efter doktorandstudier, mellan 2013 och 2015, fortsatte han sin medicinska forskning vid institutionen för klinisk kemi vid Karolinska Institutet (KI). Forskningsuppdraget var att skapa kunskap för bättre förståelse av metaboliter, aminosyror och biomarkörer relaterade till lipidmetabolism för djurmodeller av mänskliga sjukdomar. Från 2016 till 2019 arbetade han som forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid KI. Tillsammans med världsledande forskare från USA och Japan forskade han inom ätstörning och bipolära sjukdomar.
Alireza’s forskning är relaterad till biomarkörer i blod och hjärna genom att använda multidataanalys och hälsodata för att få bättre förståelse av den komplexa biokemiska mekanismen i kroppen. Hans erfarenhet spänner över tillämpad kemi, metodutveckling, medicin, hälsodata och förståelse av utfallet av rådata och klassificeringsmetoder för att analysera komplexa system genom modellering och simulering (M&S). Sen år 2020 är Alireza forskare på RISE inom Digital hälsa och han samarbetar med forskarteam på KI inom forskning och utbildning.
Alireza är också projektledare och samarbetar med bland annat KI, KS och SciLifeLab, genom ett EU-projekt ”Testing and Experimentation Facilities - Health, AI and Robotics” (TEF) vill DIGITAL forma test- och experimentanläggningar i världsklass för att stimulera just utvecklingen av artificiell intelligens och dess användning inom hälsovård. TEF HEALTH-utlysningen är en del av den europeiska strategin för artificiell intelligens (AI) som syftar till att optimera utvecklingen av AI och främja förtroendet för och användningen av AI-baserade mjuk- och hårdvarulösningar. En viktig del av Europas förmåga att genomföra denna strategi är att koppla små och medelstora företagsbehov av AI-utveckling till kritisk hårdvaruinfrastruktur, hälsodata, och expertis inom hälso- och sjukvården och hälsoforskningen. Han kommer att vara bland annat ansvarig för AI-lösningar och projektledare från RISE som AI-partner för detta omfattande EU-projekt ”TEF”.