Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Larmcentral för aviseringar från trygghetslarm och annan välfärdsteknik

Larmcentral för aviseringar från trygghetslarm och annan välfärdsteknik Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 A2

Föreläsare: Solrunn Hårstad

Spår: Välfärdsteknik

Målet med Værnes Respons är att avlasta hemtjänsten från att svara, bedöma och eventuellt vidarebefordra aviseringar till hemtjänstpersonalen. Lösningen bygger på integrationer, där man bara anger information på ett ställe. År 2022 är inte längre information duplicerad i olika lösningar. Alla larm från olika välfärdstekniska lösningar hanteras i en och samma lösning. Detta innebär förenklingar för hemtjänstpersonalen.

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande
Omsorgspersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Kommun
Innovativ/forskning
Appar
Informationssäkerhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Solrunn Hårstad

Solrunn Hårstad Föreläsare

Rådgiver og Team-koordinator
Værnes Respons

Jobbet med velferdsteknologi siden 2013. Har etablert en svartjeneste for trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi som er i stadig vekst. Svartjenesten er i dag for 16 kommuner