Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för OLLI - VGR:s egenutvecklade begreppstjänst

OLLI - VGR:s egenutvecklade begreppstjänst Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 14:30 - 15:00 J1

Föreläsare: Olle Karlsson, Viktor Een

Spår: Informatik/semantik

Enheten för informatik och standardisering i Västra Götalandsregionen (VGR) har ansvaret för att stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård när det gäller att benämna och definiera begrepp. Behovet av att kunna dela regionalt beslutade begrepp och termer gav upphov till utvecklingen av en begreppstjänst i VGR.

OLLI är tänkt att användas som en uppslagsbok, ett stöd för ett enhetligt språk inom regionen. OLLI kan bidra till en bättre förståelse inom hälso- och sjukvården, för hälso-och sjukvårdpersonal i olika delar i regionen och olika verksamheter samt personal med administrativa uppgifter eller andra stödfunktioner.

Här delar vi med oss av resan från ax till limpa.

Ämne

Klinisk informatik och semantik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Olle Karlsson Föreläsare

Informatiker
Västra Götalandsregionen

Profilbild för Viktor Een

Viktor Een Föreläsare

Informatiker
Västra Götalandsregionen

Informatiker på Västra Götalandsregionen sedan 2019 med ett förflutet inom både IT- och casinobranschen.
Leder sedan 2020 den grupp på informatik och standardiseringsenhet som fördjupat sig inom begreppsvärlden.