Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Ramverk för uppföljning av Nära vård – exempel på praktisk tillämpning i Jönköping och Uppsala

Ramverk för uppföljning av Nära vård – exempel på praktisk tillämpning i Jönköping och Uppsala Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 14:15 - 14:45 A3

Föreläsare: Anneli Forsgren, Dag Norén, Elize Leto, Jonas Almgren, Lena Sjöberg
Moderator: Helena Henningson

Spår: Nära vård

Omställningen till Nära vård fortsätter och behovet att kunna följa omställningen är avgörande för den fortsatta utvecklingen mot ett mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande förhållningssätt. Idag domineras uppföljningen av vården av att följa upp enskilda insatser. Tyngdpunkten ligger på resultatmått och mindre på vad som utgör viktiga utgångspunkter för att uppnå resultat. De resultat som följs upp utgår ofta från ett ”produktionsperspektiv” snarare än patienternas och brukarnas perspektiv. Dagens uppföljning bidrar inte heller i tillräckligt stor utsträckning till aktivt lärande utan är snarare inriktad mot rapportering. Vi behöver förstå mer om vilka arbetssätt som leder till vilka resultat och skapa ett gemensamt lärande mellan alla intressenter i utvecklingen. Av dessa skäl behöver vi inte bara titta på vad som ska följas upp – utan även på hur uppföljningen bedrivs och hur den bidrar till omställningen till en nära vård.

I denna programpunkt synliggör vi nya möjligheter att följa omställningen till en nära vård, med utgångspunkt i det utvecklade ramverk för uppföljning som SKR arbetar med tillsammans med regioner och kommuner. Vi får ta del av hur tre samverkansområden runt i om i landet valt att använda ramverket i sitt omställningsarbete.


Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Anneli Forsgren

Anneli Forsgren Föreläsare

Samordnad utveckling Nära vård
Kommunal utveckling Jönköpings län

Samordnare i Jönköpings län för gemensam utveckling mot personcentrerad, integrerad och nära omsorg och vård, i samverkan med region och samhälle.

Profilbild för Dag Norén

Dag Norén Föreläsare

Konsult
Governo AB

Profilbild för Elize Leto

Elize Leto Föreläsare

Utvecklingsledare
Region Uppsala

Utvecklingsledare på Programkansliet för effektiv och nära vård 2030, Region Uppsala

Profilbild för Jonas Almgren

Jonas Almgren Föreläsare

Sektionschef
Region Jönköpings län

Sektionschef för primärvård och rehabilitering i Region Jönköpings län.

Profilbild för Lena Sjöberg

Lena Sjöberg Föreläsare

Närvårdsstrateg
Uppsala Kommun

Jag arbetar som närvårdsstrateg och har ett delat uppdrag mellan Uppsala kommun och Region Uppsala för att stödja samverkan inom hälsa, stöd, vård och omsorg.

Helena Henningson Moderator

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner

Arbetar på SKR med stöd i omställningen till nära vård och morgondagens äldreomsorg.