Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Introduktion till spåret Digital Infrastruktur Sverige

Introduktion till spåret Digital Infrastruktur Sverige Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 10:40 .F-Expo

Föreläsare: Max Herulf

Spår: Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige

Max Herulf, chefsläkare på E-hälsomyndigheten, ger en inledning till spåret där han beskriver hur en välfungerande digital infrastruktur kan bidra med möjligheter för alla aktörerna i sektorn. Det handlar förstås om vård och omsorg, men också forskning, innovation, styrning och beslutsfattande som alla behöver bra underlag för att största möjliga nytta ska kunna skapas. I detta spår ska en rad olika aktörer beskriva möjligheter som finns för att tillsammans driva på utvecklingen för en väl fungerande nationell digital infrastruktur.

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Max Herulf

Max Herulf Föreläsare

Chefsläkare
E-hälsomyndigheten