Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Panelsamtal  - Hur kan uppföljningen av Nära vård fungera som en utvecklingsmotor i omställningen? Vad behöver förändras och vem bär ansvaret?

Panelsamtal - Hur kan uppföljningen av Nära vård fungera som en utvecklingsmotor i omställningen? Vad behöver förändras och vem bär ansvaret? Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 14:45 - 15:05 A3

Moderator: Lisbeth Löpare Johansson
Paneldeltagare: Anneli Forsgren, Dag Norén, Elize Leto, Iréne Nilsson Carlsson, Kristina Luhr, Sara Riggare

Spår: Nära vård

SKRs utveckling av ett ramverk för uppföljning av Nära vård syftar till att ge kunskap om samverkans- och beroendeförhållanden som kommuner och regioners gemensamma systemledningar behöver ha insikter i. Genom att följa upp och visa på hur kommuner och regioner tillsammans kan överbrygga organisatoriska mellanrum och bidra till en personcentrerad vård och omsorg kan uppföljningen ge omställningen utvecklingskraft. 

Men vad behöver göras för att ställa om uppföljningen? Vilka perspektiv är avgörande och vem bär ansvaret? Det kommer diskuteras i detta panelsamtal.


Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Moderator

Samordnare Nära vård
Sveriges Kommuner och Regioner

Profilbild för Anneli Forsgren

Anneli Forsgren Paneldeltagare

Samordnad utveckling Nära vård
Kommunal utveckling Jönköpings län

Samordnare i Jönköpings län för gemensam utveckling mot personcentrerad, integrerad och nära omsorg och vård, i samverkan med region och samhälle.

Profilbild för Dag Norén

Dag Norén Paneldeltagare

Konsult
Governo AB

Profilbild för Elize Leto

Elize Leto Paneldeltagare

Utvecklingsledare
Region Uppsala

Utvecklingsledare på Programkansliet för effektiv och nära vård 2030, Region Uppsala

Profilbild för Iréne Nilsson Carlsson

Iréne Nilsson Carlsson Paneldeltagare

Folkhälsoråd
Socialstyrelsen

Profilbild för Kristina Luhr

Kristina Luhr Paneldeltagare

Utvecklingsledare område äldre
Region Örebro län

Distriktssköterska med bakgrund som patientdelaktighetsforskare. Numera verksam som utvecklingsledare på Regional utveckling, Region Örebro län. Processledare för ViSam, vår planering och informationsöverföring i en samlad modell.

Profilbild för Sara Riggare

Sara Riggare Paneldeltagare

Researcher in Health Informatics
Uppsala University

Spetspatient och forskare Uppsala universitet