Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Effektivare informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister

Effektivare informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:00 F5

Föreläsare: Anna Trinks, Björn Hultgren, Christina VingeAppelkvist, Helen Linderholm

Spår: Kvalitetsregister - Nu och i framtiden.

Arbetet med att ta fram en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella kvalitetsregister ökar nu takten. Informationsförsörjningen sker via den nationella infrastrukturen, samma som för Nationell patientöversikt och 1177 journalen.

Genom en ökad nivå av strukturerad information i journalen ges förutsättningar för effektivare registrering och frigörande av tid till andra värdeskapande aktiviteter för kärnverksamheten. Arbetet innebär enhetlig informationsöverföring till de Nationella kvalitetsregistren och ett strukturerat informationsutbyte inom och mellan vårdgivare. Arbetet är i linje med vision och målbild för det Nationella systemet för kunskapsstyrning.

Regionerna har genom det Nationella systemet för kunskapsstyrning beslutat om Strategi för informationsförsörjning.  Strategin syftar till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare, men även till att bidra till en sammanhållen, kostnadseffektiv, långsiktigt hållbar utveckling, drift och förvaltning - både på regional och nationell nivå.

Ett program för automatisering av informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella kvalitetsregister inleddes under hösten 2020 med projekt inom cancer- och hjärt-kärlområdet. Arbetet har fortsatt och har nu fokus på register inom bråck-kirurgi, rörelseorganen samt inom reumatologi.

Just nu pågår en intensiv metodutveckling: kan registren ta ett större ansvar för att nyttja god informatisk grundstruktur? Kan arbetet ske för flera register samtidigt? Hur kan registren bidraga till uppföljning av vårdförloppen på ett smartare sätt? Hur kan informationsförsörjning till de nationella kvalitetsregistren bidra till en ökad enhetlighet i den kliniska vardagsvården, är några exempel på de ansatser vi kommer berätta om!

Ett motsvarande arbete pågår också för register inom kommunal hälso- och sjukvård. Där ingår samtliga journalsystemsleverantörer för att nå alla 290 kommuner. Totalt omfattas fem register inom kommunal hälso- och sjukvård, här är Borås Stad och registret Senior alert först ut med leverans under våren 2023!

Kom och lyssna och ställ frågor till oss om arbetet, utmaningar och erfarenheter och om vägen framåt!

Ämne

Data och Information

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Anna Trinks

Anna Trinks Föreläsare

Samordnare Nationella kvalitetsregister
SKR

Samordnare för Nationella kvalitetsregister på SKR. Förändringsledare som drivs av uppföljningsdata.

Profilbild för Björn Hultgren

Björn Hultgren Föreläsare

IT-strateg
SKR

Helen Linderholm Föreläsare