Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för What’s next in NORDeHEALTH?

What’s next in NORDeHEALTH? Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 11:55 - 12:00 F2

Föreläsare: Isabella Scandurra, Maria Hägglund, Rose-Mharie Åhlfeldt

Spår: Nordiskt fokus, Northern Excellence in Online Records

Closing session on Northern Excellence in Online Records!

We will tell you what the next steps in the NORDeHEALTH project are, related to studies, publications and public presentations.

https://nordehealth.eu/

Ämne

Patientupplevelse

Språk

English

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Isabella Scandurra

Isabella Scandurra Föreläsare

Assistant Professor
Örebro University

Aktionsforskande verksamhetsutvecklare
Ph.D Hälsoinformatik, M. Sc. Computer Science – Human Factors

Isabella Scandurra har en bakgrund som användbarhetsexpert med fokus på arbetssituationsanpassade IT-stöd för samverkande yrkesgrupper i vården.
Forskar idag kring digitalisering, införande- och utvecklingsprocesser med fokus på användaren och användning av komplex information i integrerade vårdmiljöer samt patient empowerment.

Utvecklar och utvärderar verksamheter och system samt utbildar i bl a användbarhet, hälsoinformatik och praktiknära innovationsutveckling. Har gått ett ledarskapsprogram inom ramen för Framtidens forskningsledare.

Profilbild för Maria Hägglund

Maria Hägglund FöreläsareArrangör

Associate Professor / Senior Lecturer
Uppsala University

Maria Hägglund is an associate professor in health informatics and a senior lecturer in implementation science at Uppsala MedTech Science & Innovation Centre. 2019/2020 she was a Keane OpenNotes Scholar and a visiting Lecturer on Medicine at Harvard Medical School. As a member of the DOME research consortium, she has explored the impact of patients’ access to their electronic health records (including notes) through the national Swedish patient portal. She is the chair of the EFMI working group on Citizen Health Data, and chair of the MIE2023 Scientific Program Committee.

Profilbild för Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt Föreläsare

Bitr Professor
Högskolan Skövde

I am associated professor in Informatics at the University of Skövde. I educate and doing research in information security and health informatics and, in addition to academic courses, also holds commissioned training for companies and the public sector. My research focuses on the development and evaluation of methods and tools for systematic information security work, secure and efficient information management in health care as well as privacy-related issues. I am also the coordinator for the collaborating platform PICS (Privacy, Information Security and CyberSecurity) at the University of Skövde. In addition to leading and implementing research projects within the academy, I also participate in the Swedish standardization work on the ISO/IEC 27000 family via SIS TK318. I am a participant in the Region of Västra Götaland’s Digitalization Council and has been a member of the board of the Forum for Data Protection since 2015.