Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Farliga Delegeringar

Farliga Delegeringar Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 16:30 A3

Föreläsare: Ulf H Fröberg

Spår: Nära vård

Enligt Socialstyrelsen ska delegering av arbetsuppgifter ses som en möjlighet och är inte avsett att lösa brist på personal eller att användas av ekonomiska skäl. 

Trots reglerna har delegeringar inom bland annat den kommunala hälso- och sjukvårdens läkemedelshantering utvecklats till en absolut nödvändighet. Detta för att patienter inom SÄBO och hemsjukvården överhuvudtaget ska få sina läkemedel.

 Det finns flera rapporter om problem relaterade till bemanning och kompetens. Medan vårdgivaren kritiseras av IVO för att inte ha den personal som behövs för god och säker vård löper den som delegerat, delegaten och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan risk för åtal om att administreringen eller överlämnandet av läkemedlet leder till att patienten till exempel avlider.

 Under föreläsningen lyfter Ulf Fröberg delegeringar med fokus på framförallt juridiken bakom.

Ämne

Lagstiftning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Juridik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Ulf H Fröberg

Ulf H Fröberg Föreläsare

VD/chefsjurist
Institutet för Medicinsk Rätt

Ulf H Fröberg grundade 1980 ett av de ledanden utbildningsföretagen inom medicinsk rätt, Institutet för Medicinsk Rätt. Han har sedan dess varit en framstående utbildare och stöttar hälso- och sjukvård, tandvård, HVB och LSS med juridiska frågeställningar.