Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Ökad innovation och samskapande mellan verksamhet och IT med hjälp av Low-code med exempel från regioner i Sverige

Ökad innovation och samskapande mellan verksamhet och IT med hjälp av Low-code med exempel från regioner i Sverige Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 Open Seminar Area

Föreläsare: Björn Franzén

Spår: Open Seminar Area

Innovation och applikationsutveckling är två områden som tyvärr inte alltid går hand i hand. Oftast krävs en lång och omfattande kravstudie innan en utveckling ens kan påbörjas. Så hur kan vi gå från en fantastisk idé till att kunna presentera en fungerande applikation på dagar eller veckor istället för månader och år?

Under denna session tittar vi närmare på en teknik som benämns som Low-code, en teknik som skapar helt nya förutsättningar för offentliga verksamheter att tillsammans med IT, att samskapa anpassningsbara applikationer som är relevanta för verksamheten medans behovet finns kvar. Detta är en teknik som Gartner förutspår kommer att användas för 70% av alla applikationer som byggs,  år 2025. 

Med exempel från genomförda workshops med både VGR och Region Blekinge tittar vi närmare på hur denna teknik kan användas för att uppfylla de krav som kommer från verksamheten och där IT på ett lättare sätt kan bemöta behovet av att kunna skapa anpassningsbara system / applikationer för de behov som uppstår.Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Kommun
Innovativ/forskning
Appar
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Författare

Björn Franzén
Verksamhetsutvecklare med fokus på Digitalisering inom Offentlig Sektor kopplat till Low-code

Föreläsare

Profilbild för Björn Franzén

Björn Franzén Föreläsare

Mendix