Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Facktermer eller allmänord, vad ska jag välja?

Facktermer eller allmänord, vad ska jag välja? Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:30 J1

Föreläsare: Åsa Holmér

Spår: Informatik/semantik, Språket i hälso- och sjukvården

Vissa av de patienter som hälso- och sjukvården vänder sig till är i dag mycket insatta i sitt hälsotillstånd. De är även bevandrade i de facktermer som beskriver sjukdomarna. Men andra patienter behöver få förklaringar och beskrivningar på ett mer allmänt språk och med allmänna ord. Vilket språk ska sjukvårdspersonal välja att använda i kontakten med patienterna: fackspråk och facktermer eller allmänspråk och allmänord?

Ämne

Klinisk informatik och semantik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal

Nyckelord

Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Patientsäkerhet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Åsa Holmér

Åsa Holmér Föreläsare

Språkvårdare i fackspråk och terminologi
Språkrådet

Språkvårdare och terminolog
Språkexpert i Språkkommittén
Tidigare terminolog på Terminologicentrum TNC