Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Nära vård – allt och ingenting! Östergötland gör det ogreppbara greppbart

Nära vård – allt och ingenting! Östergötland gör det ogreppbara greppbart Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 11:30 A3

Föreläsare: Maria Malmberg, Sara Modig, Åsa Karlsson

Spår: Nära vård

Östergötland har jobbat aktivt med Nära vård under flera år. Många delar har bidragit till att skapa förutsättningar och bibehålla en hög energinivå. Vi befinner oss nu i en mer konkret omställningsfas. Föreläsningen kommer sammanfatta vad som har varit och är framgångsrikt men också utmaningar.


En av delarna som fungerade som ett startskott för arbetet, var att använda tjänstedesign som metod för att skapa en visuell målbild. Tjänstedesign bidrog också till ett förhållningssätt som starkt påverkat det fortsatta arbetet med Nära vård för Östergötland.


Föreläsningen kommer även innehålla berättelsen om andra delar som vi i backspegeln kan se varit avgörande moment. Det har varit många parallella, växelverkande aktiviteter som exempelvis:

  • Kommunikation och dialog
  • Samverkan
  • Goda exempel på HUR vi gör Nära vård

Välkommen till en energifylld berättelse om Östergötlands Nära vård-resa!

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Maria Malmberg

Maria Malmberg Föreläsare

Regional utvecklingsledare Nära vård
Ledningsgrupp vård och omsorg i Östergötland

Regional utvecklingsledare Nära vård Östergötland

Profilbild för Sara Modig

Sara Modig Föreläsare

Designstrateg
Usify

Sara är designstrategen som mår som allra bäst när hon får coacha människor och grupper i utforskande och utveckling - oavsett om det gäller tjänster och processer i vård och omsorg, ett medarbetarskap som ser till och värnar hela människan eller andningstekniker för hälsa, prestation och välbefinnande. Med en bakgrund inom innovationspolitik har hon byggt upp en bred erfarenhet från många olika samhällsområden genom de senaste 10 åren som konsult. Alltid grävandes och spejandes efter nya lager och horisonter av förståelse, kunskap och insikt, och med talang för att navigera och skapa navigerbarhet för människor tillsammans i komplexa system.

Profilbild för Åsa Karlsson

Åsa Karlsson Föreläsare

Regional utvecklingsledare Nära vård Östergötland
Ledningsgrupp vård och omsorg i Östergötland

Regional utvecklingledare Nära vård Östergötland