Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Säker i varje steg – hur kan arbetsmetoder och verktyg samskapas för att främja fysisk funktionsförmåga bland äldre personer hemma?

Säker i varje steg – hur kan arbetsmetoder och verktyg samskapas för att främja fysisk funktionsförmåga bland äldre personer hemma? Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 14:30 - 15:00 A2

Föreläsare: Sofia Backåberg, Susanna Strandberg

Spår: Välfärdsteknik

Idag finns mycket kunskap om vikten av att träna sina fysiska funktionsförmågor och leva ett fysiskt aktivt liv för att förebygga sjukdom och funktionsnedsättning vid ökande ålder. När äldre personer får redskap och motivation för detta i vardagen ökar förutsättningarna för ett oberoende liv och ett hälsosamt åldrande. Idag saknas arbetsmetoder och verktyg i vården för att hållbart och förebyggande stödja detta och behöver därför utvecklas tillsammans med de som ska genomföra detta arbete. I detta svensk-kanadensiska forskningsprojekt involverar vi äldre personer och vårdpersonal från primärvården att samskapa arbetsmetoder och verktyg för att äldre personer ska få adekvat stöd, i rätt tid och på rätt sätt av vårdpersonal för att kunna bibehålla eller förbättra sin fysiska funktionsförmåga. Detta arbete kommer resultera i utvecklingen av en intervention som senare kommer att testas bland äldre personer. I utvecklingen av interventionen är det vårdpersonalens och äldre personers behov som är styrande. 

 

Plattformen som använts i projektet bygger på video feedback, jämförande video, guidande frågor samt lärande i par. Innehåll i plattformen har utvecklats tillsammans med äldre personer, forskargruppen och teknikutvecklare i en iterativ co-design process. Upprepade co-design workshops har genomförts via videokonferens med 6 äldre personer (3 par) i Kanada och 8 äldre personer (4 par) i Sverige. Två fysiska workshops har hittills genomförts med vårdpersonal för att undersöka hur verktyget kan användas och anpassas i det dagliga arbetet och fler workshops samt användartester planeras under våren.  


Föreläsningen kommer att innehålla 

  • Erfarenheter av att samskapa arbetsmetoder och digitala verktyg i en intervention tillsammans med verksamheter i vården. 
  • Resultat från användartester bland vårdpersonal tillsammans med äldre personer.
  • Presentation av den digitala plattformen och dess innehåll som har samskapats i projektet tillsammans med äldre personer.
Ämne

Kommunal eHälsa

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Kommun
Innovativ/forskning
Appar
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Sofia Backåberg

Sofia Backåberg Föreläsare

Lektor, Fysioterapeut
Linnéuniversitetet

Sofia Backåberg är lektor och fysioterapeut med ett stort intresse för människans rörelser och att förbättra vardagsrörelser och träning genom att kombinera pedagogiska metoder och teknik. Hennes forskning berör äldre personer och stöd för vårdpersonal att kunna arbeta förebyggande och funktionsmotiverande för att äldre personer ska kunna hålla sig fysiskt aktiva och självständiga så länge som möjligt.

Profilbild för Susanna Strandberg

Susanna Strandberg Föreläsare

Doktorand, sjuksköterska
Linnéuniversitetet

Susanna Strandberg är specialistsjuksköterska inom kirurgi och doktorand inom vårdvetenskap vid Linnéuniversitet med fokus på att stödja äldre personer och deras anhöriga med egenvård i hemmet. Doktorandprojektet syftar till att ge en trygg vård i hemmet för äldre personer och deras anhöriga genom att samskapa digitalt egenvårdsstöd.