Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Mini-Maria Göteborg visar att det är möjligt att öppna upp digitalt

Mini-Maria Göteborg visar att det är möjligt att öppna upp digitalt Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 16:30 - 17:00 A3

Föreläsare: Andreas Larsson, Andreas Möllås

Spår: Nära vård

Omställningen till nära vård kräver nya sätt att arbeta och mötas. Kommun och region måste samverka över organisationsgränserna, utifrån invånarens förutsättningar och behov. Hur gör man då detta i praktiken, med begränsade resurser och ibland långa avstånd? Här kan vi lära av flera bra initiativ, till exempel genom samverkansmottagningen Mini-Maria Göteborg. Mini-Maria använder ny teknik som möjliggörare så att personal från två huvudmän, region och kommunal socialtjänst, kan möta ungdomar och samverka via en digital vårdplattform. Den största förhoppningen med den digitala mottagningen är att nå fler ungdomar i ett tidigt skede, genom att sänka tröskeln för dem att själva ta kontakt, även anonymt. Resan från idé till verklighet var inte helt enkel. Det tog tid att få till de risk- och sårbarhetsanalyser, konsekvensbedömningar och rutiner som behövdes internt för att komma i gång. Men, med ögonen riktade stadigt mot målet – att göra det lättare för ungdomarna att ta kontakt – har Mini-Maria Göteborg tagit sig hela vägen.

Ämne

Socialtjänst

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Andreas Larsson

Andreas Larsson Föreläsare

Visiba Care

Profilbild för Andreas Möllås

Andreas Möllås Föreläsare

Visiba Care