Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Vårdcentralen Teleborgs digifysiska vårdcentral – från idé till lansering på 6 månader

Vårdcentralen Teleborgs digifysiska vårdcentral – från idé till lansering på 6 månader Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 09:25 - 09:40 F1

Föreläsare: Anna Ninov, Linda Owesson

Spår: Av kliniker, för kliniker

Långa vårdköer. Begränsad tillgänglighet för patienter. Svårt för personalen att prioritera och få tiden att räcka till. Utmaningarna inom primärvården är många, och för att hantera dem räcker det inte att tänka nytt – man måste agera. En verksamhet som på allvar har gått från ord till handling är Vårdcentralen Teleborg, som har blivit en pionjär inom den offentligt drivna primärvården. Genom att sätta upp tydliga mål och avsätta rätt resurser har de lyckats ändra sina arbetssätt och lanserat den första digifysiska vårdcentralen i regional regi på endast 6 månader.

I denna inspirerande föreläsning berättar Anna Ninov, Verksamhetschef, och Linda Owesson, Avdelningschef Primärvårdsrehab, på vårdcentralen Teleborg om sin resa och delar med sig av sina erfarenheter, insikter och resultat kring det nya arbetssättet – digitalt först och fysiskt när det krävs.

Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Anna Ninov Föreläsare

Verksamhetschef
Region Kronoberg

Verksamhetschef

Anna Ninov är verksamhetschef för tre vårdcentraler i Region Kronoberg, sjuksköterska i botten med en mastersexamen inom kvalitetsförbättringar och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Hon har det ett “driv” att skapa en integrerad primärvård som är lättillgänglig för patienterna, skapa god arbetsmiljö och ett arbetssätt där varje medarbetares kompetens nyttjas full ut.

Profilbild för Linda Owesson

Linda Owesson Föreläsare

Avdelningschef Primärvårdsrehab

Linda Owesson är avdelningschef för primärvårdsrehab på fem stycken vårdcentraler i Region Kronoberg och har en bakgrund som fysioterapeut.

Hon har det ett “driv” att skapa en integrerad primärvård som är lättillgänglig för patienterna, skapa god arbetsmiljö och ett arbetssätt där varje medarbetares kompetens nyttjas full ut.